4-toaline ridaelamuboks aadressil Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Kauri tee 9B-2 (9/2-2) (124.0 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

4-toaline ridaelamuboks aadressil Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Kauri tee 9B-2 (9/2-2) (124.0 m2)

Hetkehind: 50 690 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82176
alghind oksjonil: 50 690 €
tagatisraha: 2 500 €
aega alguseni: 1 p, 23 tundi, 58 minutit
registreerimise algus: 29.04.2024 kl 11:10
registreerimise lõpp: 27.05.2024 kl 11:10
oksjoni algus: 27.05.2024 kl 12:10
oksjoni lõpp: 03.06.2024 kl 12:10
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 27.05.2024 kl 11:10
linn / vald: Saue vald Alliku küla
aadress: Kauri tee 9
katastritunnus: 72701:002:0945
reg. osa nr: 11348702

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.04.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Enampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 11348702 alla kantud korteriomand aadressil Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Kauri tee 9 (katastritunnus nr 72701:002:0945, elamumaa 100%) 1240/11047 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 2 majas B, mille üldpind on 124,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 2 majas B. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 11348202, 11348302, 11348402, 11348502, 11348602, 11348802, 11348902, 11349002. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 25.08.2006 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

Omanikuna II jaos on sisse kantud Marko Meigas (isikukood 38009200239).

III jao kande nr 2 alla on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Rihhard Meigas (isikukood 50907027173), kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks. 31.08.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 2.09.2020. Kohtunikuabi Jaan Unt.

IV jao kande nr 9 alla on sisse kantud hüpoteek summas 136 000,00 eurot Revensen OÜ (registrikood 16625699) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
IV jao kande nr 10 alla on sisse kantud hüpoteek summas 74 000,00 eurot Revensen OÜ (registrikood 16625699) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
IV jao kande nr 11 alla on sisse kantud hüpoteek summas 50 000,00 eurot Revensen OÜ (registrikood 16625699) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Eluruum on 4-toaline (hooneosa pind 124,0 m2) rõduga (3,8 m2). Aadress Kauri tee 9/2-2 või 9B-2.

KUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO:
Enampakkumine viiakse sissenõudja nõude rahuldamiseks ning pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge kustutatakse.

NB! Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.


Alghind: 50 690 euro(t). Koos hüpoteekidega!

Omanik: Marko Meigas (isikukood 38009200239) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82176 ning tasuda tagatisraha 2 500 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.05.2024 11:10 oksjonil ID82176 osalemise eest. Kinnisvara: Kauri tee 9, Saue vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.05.2024 kell 11:10. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.04.2024 kell 11:10 ja lõpeb 27.05.2024 kell 11:10.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.05.2024 kell 12:10 ja lõpeb 03.06.2024 kell 12:10. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
triin.kattel@taitur.net
Menetluse nr: 027/2020/1032
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
assistent BRETELY JÄÄTMA
Telefon: 6129155
E-post: bretely.jaatma@taitur.net
Teadaande number 2249868

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse