Mõtteline osa hoonestamata kinnistust asukohga Saare maakond, Saaremaa vald, Veeriku küla, Nuki.
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Mõtteline osa hoonestamata kinnistust asukohga Saare maakond, Saaremaa vald, Veeriku küla, Nuki.

Hetkehind: 8 100 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82178
alghind oksjonil: 8 100 €
tagatisraha: 810 €
aega alguseni: 9 p, 2 tundi, 48 minutit
registreerimise algus: 29.04.2024 kl 12:00
registreerimise lõpp: 03.06.2024 kl 12:00
oksjoni algus: 03.06.2024 kl 13:00
oksjoni lõpp: 10.06.2024 kl 13:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 03.06.2024 kl 12:00
linn / vald: Saaremaa vald Veeriku küla;Saare maakond vald
aadress: Nuki
katastritunnus: 85801:002:0093
reg. osa nr: 18577950

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.04.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
1/3 kaasomandi osa Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 18577950 (katastritunnus 85801:002:0093) kantud kinnistust (Maatulundusmaa 100%, pindala 4,8 ha) asukohaga Saare maakond, Saaremaa vald, Veeriku küla, Nuki.

Kinnistule on seatud III jakku keelumärge Urmas Muri (isikukood 36302230296) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252), kohtutäitur Kristiina Feinman (isikukood 47511180212) kasuks.

Kinnistu III jaos kandena nr 1 on kantud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus vastavalt 16.03.2017 lepingu punktile 3.1 ning lepingu lahutamatuks lisaks nr 1 olevale plaanile.

Kinnistu IV jaos kanded puuduvad.

Maakatastri andmetel on kinnistu koosseisus: haritav maa 3,98 ha, metsamaa 0,78 ha, muu maa 0,04 ha.
Ehitisregistri andmetel kinnistul ehitisi ei paikne.

Pärast edukat enampakkumist keelumärge kustutatakse.


Alghind: 8 100 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmise eest)

Omanik: Urmas Muri (isikukood 36302230296) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82178 ning tasuda tagatisraha 810 eurot Kristiina Feinman arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.06.2024 12:00 oksjonil ID82178 osalemise eest. Kinnisvara: Nuki, Saaremaa vald, Saare maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.06.2024 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.04.2024 kell 12:00 ja lõpeb 03.06.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.06.2024 kell 13:00 ja lõpeb 10.06.2024 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise
alguseni.
Info tel 56925408 või e-mail: evelyn.esing@taitur.net
Menetluse nr: 034/2023/3607
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja EVELYN ESING
Telefon: 6129155
E-post: evelyn.esing@taitur.net
Teadaande number 2249894

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse