Kinnisasi asukohaga Tartu maakond, Peipsiääre vald, Meoma küla, Tsirgotagametsa HÜPOTEEGIGA
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kinnisasi asukohaga Tartu maakond, Peipsiääre vald, Meoma küla, Tsirgotagametsa HÜPOTEEGIGA

Hetkehind: 2 385 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82201
alghind oksjonil: 2 385 €
tagatisraha: 238 €
aega lõpuni: 3 p, 3 tundi, 20 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 29.04.2024 kl 16:00
registreerimise lõpp: 20.05.2024 kl 14:00
oksjoni algus: 21.05.2024 kl 14:00
oksjoni lõpp: 28.05.2024 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 20.05.2024 kl 23:59
linn / vald: Peipsiääre vald Meoma küla
aadress: Tsirgotagametsa
katastritunnus: 86102:001:0799
reg. osa nr: 1175504

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.04.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Hille Kudu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Võlgnikule kuuluva kinnisasja asukohaga Tartu maakond, Peipsiääre vald, Meoma küla, Tsirgotagametsa, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1175504, katastritunnusega 86102:001:0799. Tegemist on 100% maatulundusmaaga, mille pindala on 7754,0 ruutmeetrit.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
1) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 27.09.2017 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 11.10.2017.
2) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)), kohtutäitur Hille Kudu kasuks. 6.12.2021 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 13.12.2021.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos:
Hüpoteek summas 14 000,00 eurot Maris Gilden AS (registrikood 10210187) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 20.03.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 30.03.2015. Hüpoteegipidaja on kinnitanud, et 06.04.2023 seisuga on võlgnevus üleval summas 3188.02 eur + viivis. Nõude jääk on ajas muutuv.

Keelumärked kustutatakse peale edukat enampakkumist, hüpoteeki ei kustutata.

Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.


Alghind: 2 385 euro(t).

Omanik: MALVERAN OÜ (registrikood: 11946401) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82201 ning tasuda tagatisraha 238 eurot Hille Kudu arveldusarvele nr EE441010011814826226 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 20.05.2024 23:59 oksjonil ID82201 osalemise eest. Kinnisvara: Tsirgotagametsa, Peipsiääre vald, Tartu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 20.05.2024 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.04.2024 kell 16:00 ja lõpeb 20.05.2024 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.05.2024 kell 14:00 ja lõpeb 28.05.2024 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on õigus eelnevalt kokku leppides tutvuda varaga vara asukohas. Lisainfo: 56656299, 612 9155, kinnisvara@taitur.net.
Menetluse nr: 035/2020/611
Kohtutäitur Hille Kudu
Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja KÄDI PEKKERMANN
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande number 2250175

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse