Kukulinnu kinnistu, Iide küla, Saaremaa vald, Saare maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kukulinnu kinnistu, Iide küla, Saaremaa vald, Saare maakond

Hetkehind: 52 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82388
alghind oksjonil: 52 500 €
tagatisraha: 5 250 €
aega alguseni: 10 p, 23 tundi, 13 minutit
registreerimise algus: 13.05.2024 kl 12:00
registreerimise lõpp: 05.06.2024 kl 10:00
oksjoni algus: 05.06.2024 kl 11:00
oksjoni lõpp: 13.06.2024 kl 11:00
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 05.06.2024 kl 10:30
linn / vald: Saaremaa vald Iide küla
aadress: Kukulinnu
katastritunnus: 80701:003:0432
reg. osa nr: 3939834

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.05.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kukulinnu kinnistu asukohaga Iide küla, Saaremaa vald, Saare maakond, sisse kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa 3939834, katastritunnus 80701:003:0432, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindalaga 5837 m2.

Koormatised kinnistusraamatus:
III jakku kande nr 1 alla on kantud isiklik kasutusõigus Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (registrikood 90010094) kasuks. Tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus elektroonilise side võrgu omamiseks, ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks vastavalt 26.04.2012 sõlmitud lepingu punktidele 3.1, 3.3 kuni 3.5 ja 4 ning lepingu lisaks olevale plaanile 1. Isiklikku kasutusõigust ei kustutata kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

III jakku kande nr 3 alla on kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Osaühing KINNISVARABÜROO UUS MAA (registrikood 10307231), kohtutäitur Rocki Albert kasuks. Keelumärge kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

IV jakku kande nr 1 alla on kantud hüpoteek summas 100 000,00 eurot Nordic Hypo AS (registrikood 11881110) kasuks. Hüpoteek on koormatud pandiga AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks.
IV jakku kande nr 2 alla on kantud hüpoteek summas 20 000,00 eurot Nordic Hypo AS (registrikood 11881110) kasuks. Hüpoteek on koormatud pandiga AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks.
IV jakku kande nr 3 alla on kantud hüpoteek summas 31 000,00 eurot Nordic Hypo AS (registrikood 11881110) kasuks.
IV jakku kantud hüpoteeke Nordic Hypo AS (registrikood 11881110) kasuks ei kustutata kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

Hüpoteekidega tagatud nõude suuruse kohta saab rohkem infot kohtutäituri büroost.

Lisainfo: Ehitisregistri andmetel asub kinnistul ühe korruseline internaadihoone, ehitusalune pind 318,0 m2.


Alghind: 52 500 euro(t). Kinnistusraamatusse IV jakku Nordic Hypo AS kasuks seatud hüpoteegid jäävad püsima.

Omanik: Üheksavara OÜ (registrikood: 12934541) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82388 ning tasuda tagatisraha 5 250 eurot Rocki Albert arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.06.2024 10:30 oksjonil ID82388 osalemise eest. Kinnisvara: Kukulinnu, Saaremaa vald, Saare maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.06.2024 kell 10:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.05.2024 kell 12:00 ja lõpeb 05.06.2024 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.06.2024 kell 11:00 ja lõpeb 13.06.2024 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Kohtutäituri büroo kontakt Jana Jõesalu, telefon 4429972 või 4424031, e-post buroo.albert@taitur.net või jana.joesalu@taitur.net.
Menetluse nr: 176/2022/1337
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: buroo.albert@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja JANA JÕESALU
Telefon: 4424031
E-post: jana.joesalu@taitur.net
Teadaande number 2255066

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse