Staadioni tn 4-13, Järvakandi alev, Kehtna vald, Rapla maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Staadioni tn 4-13, Järvakandi alev, Kehtna vald, Rapla maakond

Hetkehind: 17 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82440
alghind oksjonil: 17 000 €
tagatisraha: 1 700 €
aega alguseni: 11 p, 0 tundi, 55 minutit
registreerimise algus: 14.05.2024 kl 14:00
registreerimise lõpp: 05.06.2024 kl 12:00
oksjoni algus: 05.06.2024 kl 13:00
oksjoni lõpp: 14.06.2024 kl 13:00
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 05.06.2024 kl 12:30
linn / vald: Kehtna vald Järvakandi alev
aadress: Staadioni tn 4
katastritunnus: 26001:001:0820
reg. osa nr: 1406737

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.05.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
korteriomand asukohaga Staadioni tn 4-13, Järvakandi alev, Kehtna vald, Rapla maakond, sisse kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa 1406737, katastritunnus 26001:001:0820, korteriomandi moodustab 606/26908 mõtteline osa kinnisasjast ja eriomandi esemena eluruum nr 13, mille üldpind on 60,60 m2.

Koormatised kinnistusraamatus:
III jakku on kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks täiteasjas nr 176/2021/323 kohtutäitur Rocki Albert, MULTITUDE BANK P.L.C. (registrikood C 56251) kasuks. Keelumärge kustutatakse kinnisturaamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

Korteriühistul on korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile. Korteriühistu pandiõigusele kohaldatakse seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Korteriühistu on oma nõudest kohtutäiturile teatanud.

IV jakku on kantud hüpoteek summas 1 950,00 eurot MAJAKA KODU OÜ (registrikood 14060773) kasuks. Hüpoteegipidaja teate kohaselt hüpoteegiga tagatud nõuded puuduvad.

Kuna kohtutäitur täidab ka korteriühistu nõuet, siis kinnistusraamatusse IV jakku kantud hüpoteek kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müüki enampakkumisel.

Lisainfo: 3-toaline korter hoone 5-ndal korrusel. Korteri tegelik seisukord teadmata.


Alghind: 17 000 euro(t).

Omanik: Karin Jõema-Laneman (isikukood 49508312019) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82440 ning tasuda tagatisraha 1 700 eurot Rocki Albert arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.06.2024 12:30 oksjonil ID82440 osalemise eest. Kinnisvara: Staadioni tn 4, Kehtna vald, Rapla maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.06.2024 kell 12:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.05.2024 kell 14:00 ja lõpeb 05.06.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.06.2024 kell 13:00 ja lõpeb 14.06.2024 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Tutvumiseks palun eelnevalt helistada maaklerile Ljubov Kudrjavtseva, gsm +372 525 9023, e-post ljubov.kudrjavtseva@pindi.ee.

Kohtutäituri büroo kontakt Jana Jõesalu, telefon 4429972 või 4424031, e-post buroo.albert@taitur.net või jana.joesalu@taitur.net.
Menetluse nr: 176/2021/323
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: buroo.albert@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja JANA JÕESALU
Telefon: 4424031
E-post: jana.joesalu@taitur.net
Teadaande number 2255882

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse