Rukki-Mihkli, Naravere küla, Märjamaa vald, Rapla maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Rukki-Mihkli, Naravere küla, Märjamaa vald, Rapla maakond

Hetkehind: 13 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82446
alghind oksjonil: 13 500 €
tagatisraha: 1 350 €
aega alguseni: 12 p, 0 tundi, 49 minutit
registreerimise algus: 14.05.2024 kl 15:00
registreerimise lõpp: 06.06.2024 kl 11:00
oksjoni algus: 06.06.2024 kl 11:30
oksjoni lõpp: 13.06.2024 kl 11:30
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 06.06.2024 kl 11:00
linn / vald: Märjamaa vald Naravere küla
aadress: Rukki-Mihkli
katastritunnus: 88401:001:0433
reg. osa nr: 3236150

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.05.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnisasi aadressil Rukki-Mihkli, Naravere küla, Märjamaa vald, Rapla maakond, sisse kantud Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna registriossa 3236150, elamumaa 100%, pindalaga 10414,0 m2, katastritunnus 88401:001:0433.\n\nKoormatised järjekohtadega.\nIII jaos kanne nr 3: keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349) kasuks, mis kustutatakse pärast vara müümist enampakkumisel.\nIII jaos kanne nr 5: keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Scandagra Eesti Aktsiaselts (registrikood 10188677), kohtutäitur Rocki Albert (isikukood 37005072716) kasuks, mis kustutatakse pärast vara müümist enampakkumisel.\nIV jaos kanne nr 1: hüpoteek summas 30 000,00 eurot Scandagra Eesti Aktsiaselts (registrikood 10188677) kasuks, mis kustutatakse pärast vara müümist enampakkumisel.\n\nEnampakkumine hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks.\n\nLisainfo: Rukki-Mihkli kinnistu asub vaikses ja looduslikult kaunis asukohas. Piirneb kahest küljest Naravere jõega. Kinnistul asuvad elamu, kuur, saun/ait ja maakelder.\nHooned on halvas seisukorras ning ei ole ehitisregistris registreeritud.\nLähim asula Kivi-Vigala küla, mis asub ca 2,2 km kaugusel, seal asuvad kauplus, põhikool,\ntervisekeskus, raamatukogu, rahvamaja.\n

Alghind: 13 500 euro(t).

Omanik: VÄNTOVEIS OÜ (registrikood: 14696985) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82446 ning tasuda tagatisraha 1 350 eurot Rocki Albert arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.06.2024 11:00 oksjonil ID82446 osalemise eest. Kinnisvara: Rukki-Mihkli, Märjamaa vald, Rapla maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.06.2024 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.05.2024 kell 15:00 ja lõpeb 06.06.2024 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.06.2024 kell 11:30 ja lõpeb 13.06.2024 kell 11:30. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kohtutäituri büroo kontakt: telefon 4429972, 4429971, e-post buroo.albert@taitur.net, svetlana.vaisa@taitur.net.
Menetluse nr: 176/2023/2613
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: buroo.albert@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja SVETLANA VÄISA
Telefon: 4429972
E-post: svetlana.vaisa@taitur.net
Teadaande number 2256042

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse