2-toaline korter aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Killustiku tn 5-3 (50,70 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-toaline korter aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Killustiku tn 5-3 (50,70 m2)

Hetkehind: 101 400 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82449
alghind oksjonil: 101 400 €
tagatisraha: 5 000 €
aega alguseni: 16 p, 22 tundi, 46 minutit
registreerimise algus: 14.05.2024 kl 16:45
registreerimise lõpp: 10.06.2024 kl 16:45
oksjoni algus: 11.06.2024 kl 10:45
oksjoni lõpp: 18.06.2024 kl 10:45
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 10.06.2024 kl 16:45
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Killustiku tn 5
katastritunnus: 78403:301:2270
reg. osa nr: 13571801

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.05.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Enampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 13571801 alla kantud kinnistu aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Killustiku tn 5 (katastritunnus nr 78403:301:2270, elamumaa 100%) 507/9144 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 3, mille üldpind on 50,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 3. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 13571601, 13571701, 13571901, 13572001, 13572101, 13572201, 13572301, 13572401, 13572501, 13572601, 13572701, 13572801, 13572901, 13573001, 13573101, 13573201, 13573301 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 30.05.2003 asjaõiguslepinguga.

Omanikuna II jaos on sisse kantud Tatjana Ivanova (isikukood 45703310249).

III jao kande nr 5 alla on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236), Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703) kasuks.

IV jao kande nr 1 alla on sisse kantud hüpoteek summas 7 000,00 eurot Hüpoteeklaen OÜ (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteek on koormatud pandiga AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. 11.09.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 7.10.2014. Kohtunikuabi Tiina Adoberg.
IV jao kande nr 2 alla on sisse kantud hüpoteek summas 3 000,00 eurot Hüpoteeklaen OÜ (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. IV jao kanne nr 2 asub IV jao kandest nr 1 jäjekohalt tagapool. 22.11.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 10.12.2013. Kohtunikuabi Sigrid Orumets.
IV jao kande nr 3 alla on sisse kantud hüpoteek summas 10 000,00 eurot Hüpoteeklaen OÜ (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 26.10.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 28.10.2015. Kohtunikuabi Tiina Adoberg.
IV jao kande nr 4 alla on sisse kantud kohtulik hüpoteek (kohtuasja number 2-22-6082) summas 3 000,00 eurot Kiirost24 OÜ (registrikood 14904745) kasuks. 28.04.2022 kohtumääruse alusel sisse kantud 5.05.2022. Kohtunikuabi Kaire Kranich.

Eluruum on 2-toaline (hooneosa pind 50,70 m2) ning asub 3-korruselise elamu 1.korrusel.

KUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO:
Enampakkumine viiakse läbi sissenõudja ja ühinenud sissenõudjate nõuete täitmiseks ning pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse.

NB! Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.


Alghind: 101 400 euro(t).

Omanik: Tatjana Ivanova (isikukood 45703310249) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82449 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.06.2024 16:45 oksjonil ID82449 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Killustiku tn 5, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.06.2024 kell 16:45. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.05.2024 kell 16:45 ja lõpeb 10.06.2024 kell 16:45.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.06.2024 kell 10:45 ja lõpeb 18.06.2024 kell 10:45. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 700 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
triin.kattel@taitur.net
Menetluse nr: 027/2024/962
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja TRIIN KATTEL
Telefon: 6129155
E-post: triin.kattel@taitur.net
Teadaande number 2256350

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse