3-toaline korter: Kohtla-Järve linn, Olevi tn 20 -10 (48,2 m2; 3/4 korrus)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-toaline korter: Kohtla-Järve linn, Olevi tn 20 -10 (48,2 m2; 3/4 korrus)

Hetkehind: 1 125 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82858
alghind oksjonil: 1 125 €
tagatisraha: 112 €
aega alguseni: 25 p, 10 tundi, 31 minutit
registreerimise algus: 03.06.2024 kl 10:00
registreerimise lõpp: 08.07.2024 kl 16:00
oksjoni algus: 09.07.2024 kl 10:00
oksjoni lõpp: 16.07.2024 kl 10:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 08.07.2024 kl 16:00
linn / vald: Kohtla-Järve linn
aadress: Järve linnaosa, Olevi tn 20
katastritunnus: 32214:004:0015
reg. osa nr: 2634107

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 31.05.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnistusregistriossa nr 2634107 kantud korteriomandi, mis moodustab 482/19886 mõttelist osa kinnistust katastritunnusega 32214:004:0015, asukohaga: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 20-10, mille üldpind on 48,2 m2.

3-toaline korter paikneb III.korrusel neljakorruselises plokkmajas (1961 e.a.).

Maja energiamärgis: andmed puuduvad.

Majas on korraldatud Kohtla-Järve linn, Olevi tn 20 korteriühistu (80307646). Korteriühistul on korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile. Korteriühistu pandiõigusele kohaldatakse seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut (alus: Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44).

Korteriomandile on seatud käsutamise keelamiseks keelumärked Tatjana Afanasieva ja Osaühing Aktiva Finants (registrikood 10746479) kasuks, mis kuuluvad kustutamisele kinnisvara müügi korral.

Registriosa neljandasse jakku sisse kantud hüpoteek Aktsiaselts FECTOR (registrikood 10752385) kasuks kuulub kustutamisele peale eduka enampakkumise läbiviimist. KOHTLA-JARVE LINN, JÄRVE LINNAOSA, OLEVI TN 20 KU (80307646) on esitanud kohtutäitule tõendi võlgnevuse olemasolust vastavalt täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p 27. Kuna korteriühistu kasuks on tekkinud pandiõigus, siis pärast korteriomandi edukat enampakkumisel müümist kinnisasja koormav hüpoteek lõpeb ja see tuleb kinnistusraamatust TMS § 160 lg 1 järgi kustutada


Alghind: 1 125 euro(t). Müügihinnale lisandub kohustus tasuda riigilõivu omaniku vahetamise eest.

Omanik: Jaanika Niibek (isikukood 47604102230); Rainis Niibek (isikukood 37605062215) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82858 ning tasuda tagatisraha 112 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.07.2024 16:00 oksjonil ID82858 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Olevi tn 20, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.07.2024 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.06.2024 kell 10:00 ja lõpeb 08.07.2024 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.07.2024 kell 10:00 ja lõpeb 16.07.2024 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriühistu võlad uuele omanikule üle ei lähe vara omandamise korral täitemenetluses.
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post tatjana.afanasieva@taitur.net
Menetluse nr: 197/2022/1752, 197/2022/1753
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: tatjana.afanasieva@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri assistent GALINA LUNINA
Telefon: 3540020
E-post: tatjana.afanasieva@taitur.net
Teadaande number 2263251

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse