1-toaline korter Suur-Ameerika tn 37-55
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1-toaline korter Suur-Ameerika tn 37-55

Hetkehind: 61 540 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82900
alghind oksjonil: 61 540 €
tagatisraha: 5 000 €
aega alguseni: 17 p, 10 tundi, 37 minutit
registreerimise algus: 03.06.2024 kl 13:40
registreerimise lõpp: 30.06.2024 kl 23:59
oksjoni algus: 01.07.2024 kl 10:00
oksjoni lõpp: 08.07.2024 kl 10:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 30.06.2024 kl 23:59
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Suur-Ameerika tn 37
katastritunnus: 78401:109:0006
reg. osa nr: 13969701

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Registriosa number 13969701Korteriühistu registrikood 80150593I jagu - KINNISTU KOOSSEIS1.78401:109:0006,m Elamumaa 85%, Ärimaa 15%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suur-Ameerika tn 37. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel. 1450 m2, 181/18597 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 55, mille üldpind on 18,10 m2 ja mille tähistus plaanil on 55. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 13964801, 13964901, 13965001, 13965101, 13965201, 13965301, 13965401, 13965501, 13965601, 13965701, 13965801, 13965901, 13966001, 13966101, 13966201, 13966301, 13966401, 13966501, 13966601, 13966701, 13966801, 13966901, 13967001, 13967101, 13967201, 13967301, 13967401, 13967501, 13967601, 13967701, 13967801, 13967901, 13968001, 13968101, 13968201, 13968301, 13968401, 13968501, 13968601, 13968701, 13968801, 13968901, 13969001, 13969101, 13969201, 13969301, 13969401, 13969501, 13969601, 13969801, 13969901, 13970001, 13970101, 13970201, 13970301, 13970401, 13970501, 13970601, 13970801, 13970901, 13971001, 2109750, 2109850 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 15.07.2003 asjaõiguslepinguga, 9.04.2015 kinnistamisavaldusega.II jagu - OMANIK1.Jaanus Vink (isikukood 37604210215) III jagu - KOORMATISED JA KITSENDUSED1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (registrikood 10312960), kohtutäitur Risto Sepp kasuks.06.02.2024 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 22.02.2024. IV jagu - HÜPOTEEGID1. Kohtulik hüpoteek summas 41 700,00 eurot Eesti Vabariik kasuks. Kohtulik hüpoteek konfiskeerimise asendamise tagamiseks seatakse kriminaalasjas nr 1-18-3073 (17221000076). 17.04.2018 kohtumääruse alusel sisse kantud 23.04.2018. Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.

Alghind: 61 540 euro(t).

Omanik: Jaanus Vink (isikukood 37604210215) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82900 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.06.2024 23:59 oksjonil ID82900 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Suur-Ameerika tn 37, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.06.2024 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.06.2024 kell 13:40 ja lõpeb 30.06.2024 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.07.2024 kell 10:00 ja lõpeb 08.07.2024 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
onne.kivi@taitur.net
Menetluse nr: 027/2024/496
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja ÕNNE KIVI
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande number 2264038

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse