3-toaline korteriomand asukohaga Merimäe tee 23-4, Tahkuranna küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-toaline korteriomand asukohaga Merimäe tee 23-4, Tahkuranna küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond

Hetkehind: 56 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83104
alghind oksjonil: 56 000 €
tagatisraha: 2 800 €
aega alguseni: 2 p, 9 tundi, 12 minutit
registreerimise algus: 11.06.2024 kl 17:00
registreerimise lõpp: 24.07.2024 kl 10:00
oksjoni algus: 24.07.2024 kl 11:00
oksjoni lõpp: 31.07.2024 kl 11:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 24.07.2024 kl 10:00
linn / vald: Häädemeeste vald Tahkuranna küla
aadress: Merimäe tee 23
katastritunnus: 84801:004:0617
reg. osa nr: 4371906

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rannar Liitmaa avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
3-toalise korteriomandi, registriosa nr. 4371906, asukohaga Merimäe tee 23-4, Tahkuranna küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond (katastritunnus 84801:004:0617; korteri üp: 69m2, lisandub katuseterrass 71.9m2, 1.korrus; ahjuküte; elektriküte; plastikaknad; korteril puudub kasutusluba; korteri seisukord teadmata).

Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks elektrivõrgu talituse tagamise eesmärgil kasutusõiguse alal elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses vastavalt 22.05.2013.a sõlmitud lepingu punktidele 2.3. ja 2.4. ning lepingu lisaks olevale skeemile. 22.05.2013 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 28.05.2013. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Inkassoteenused OÜ (registrikood 14997899), kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718) kasuks. 2.10.2023 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 3.10.2023. Enampakkumise tulemi arvelt nõuded rahuldatakse ning keelumärge kustutatakse. Isiklik kasutusõigus jääb kehtima.


Alghind: 56 000 euro(t).

Omanik: Martin Lang (isikukood 39205084237) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83104 ning tasuda tagatisraha 2 800 eurot Rannar Liitmaa arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.07.2024 10:00 oksjonil ID83104 osalemise eest. Kinnisvara: Merimäe tee 23, Häädemeeste vald, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.07.2024 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.06.2024 kell 17:00 ja lõpeb 24.07.2024 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.07.2024 kell 11:00 ja lõpeb 31.07.2024 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides. Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464.

Maakler Mai Kõvatomas
+372 56 980 324
mai.kovatomas@pindi.ee
Menetluse nr: 175/2023/2264
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja KRISTEL LOBJAKAS
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande number 2267387

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse