½ kaasomandist Veskikaare tn 17, Tammiste küla, Tori vald, Pärnumaa
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

½ kaasomandist Veskikaare tn 17, Tammiste küla, Tori vald, Pärnumaa

Hetkehind: 77 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83403
alghind oksjonil: 77 000 €
tagatisraha: 7 700 €
aega lõpuni: 6 p, 15 tundi, 58 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 01.07.2024 kl 12:00
registreerimise lõpp: 24.07.2024 kl 10:30
oksjoni algus: 24.07.2024 kl 11:00
oksjoni lõpp: 31.07.2024 kl 11:00
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 24.07.2024 kl 10:30
linn / vald: Tori vald Tammiste küla
aadress: Veskikaare tn 17
katastritunnus: 73001:008:1370
reg. osa nr: 3329306

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 01.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
mõtteline osa kinnisasjast (1/2 kaasomandist) aadressil Veskikaare tn 17, Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond, sisse kantud Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna registriossa 3329306, elamumaa 100%, pindalaga 100 m2, katastritunnus 73001:008:1370.
Koormatised järjekohtadega.
III jaos kanne nr 1: keelumärge Aron Olde (isikukood 38712064225) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Osaühing Aktiva Finants (registrikood 10746479), kohtutäitur Rocki Albert (isikukood 37005072716) kasuks, mis kustutatakse pärast vara müümist enampakkumisel.
III jaos kanne nr 3: keelumärge Laura Kruusel (isikukood 48703184214) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Bondora AS (registrikood 11483929), kohtutäitur Rocki Albert (isikukood 37005072716) kasuks. Kanne jääb kehtima pärast vara müümist enampakkumisel.

Lisainfo: 1/2 kaasomandist.
Info kinnistu kohta ehitisregistri järgi (ehitisregistri andmed on informatiivsed; http://www.ehr.ee):
hoonestatud kinnistu, elamumaa 100 % pindalaga 1472 m². Kinnistul asub kahekorruseline hoone, hoone suletud netopind 205,4 m². Maja oletuslik kasutuselevõtu aeg 2008. a. Hoones on 5 magamistuba, elutuba, garaaž, saun, köök. Kütteliigiks: katel, soojuspump. Elektriliitumine 3X16 A Vesi ja kanalisatsioon tsentraalsed. Majal on olemas ehitusluba. Kasutusluba üksikelamu püstitamisel puudub.
Ülevaatus teostatud välisel vaatlusel.
Huvilistel on võimalik tutvuda 2023. a eksperthinnanguga.


Alghind: 77 000 euro(t).

Omanik: Aron Olde (isikukood 38712064225) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83403 ning tasuda tagatisraha 7 700 eurot Rocki Albert arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.07.2024 10:30 oksjonil ID83403 osalemise eest. Kinnisvara: Veskikaare tn 17, Tori vald, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.07.2024 kell 10:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.07.2024 kell 12:00 ja lõpeb 24.07.2024 kell 10:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.07.2024 kell 11:00 ja lõpeb 31.07.2024 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kohtutäituri büroo kontakt: telefon 4429972, +37253341998, e-post buroo.albert@taitur.net, svetlana.vaisa@taitur.net.
Menetluse nr: 176/2021/2665
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: buroo.albert@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja SVETLANA VÄISA
Telefon: 4429972
E-post: svetlana.vaisa@taitur.net
Teadaande number 2274753

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse