Müüakse pankrotivara - Infrapuna/termo kaamera FLIR
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Müüakse pankrotivara - Infrapuna/termo kaamera FLIR

Hetkehind: 180 €

OKSJONI ANDMED      ID: 50533
alghind oksjonil: 180 €
tagatisraha: 18 €
aega lõpuni: 0 p, 7 tundi, 30 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 30.12.2019 kl 13:00
registreerimise lõpp: 10.01.2020 kl 13:00
oksjoni algus: 10.01.2020 kl 15:00
oksjoni lõpp: 20.01.2020 kl 13:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 10.01.2020 kl 13:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.12.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Spratfil AS (pankrotis) (registrikood: 10007210) pankrotihaldur Toomas Saarma avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
AS Spratfil (pankrotis) pankrotimentluses müüakse pankrotivara hulka kuuluv infrapuna/termo kaamera, FLIR, seeria number 15-TG165-079859, juurde kuuluvad kohver, laadija, erinevad laadimisotsikud, seinahoidik ja manuaal.
MÄRKUSED:
1. Vallasvara on hoiustatud aadressil Kotzebue 9, Tallinn, OÜ Haldur.
2. Vallasvara antakse enampakkumise võitjale üle 30 päeva jooksul alates kogu ostuhinna laekumisest.
3. Ostja on kohustatud kandma mistahes muud kulud (sh vallasvara omandi ümbervormistamiseks, transpordiks).
4. Vallasvara on koormatud kommertspandiga. Kommertspandid on seatud järgmiselt:
4.1. Kommertspant number 7 - pandisumma 4 000 000 eurot, esimene järjekoht, avakande kuupäev 14.07.2016, pandipidaja GIEK Kredittforsikring AS, registrikood 982602963 (Norra), kande nr 20, kaardi veerg 1, sisu esimene.
4.2. Kommertspant number 8 - pandisumma 1 800 000 eurot, teine järjekoht, avakande kuupäev 20.02.2017, pandipidaja Maksu- ja Tolliamet, registrikood 70000349, kande nr 21, kaardi veerg 1, sisu teine.
5. Enampakkumise objektiks olev vara müüakse sellises seisukorras (sh õiguslikus ja füüsilises seisukorras), nagu see enampakkumise hetkel on, ning vara omandaja ei saa seoses enampakkumise objektiks oleva vara seisukorraga pankrotihaldurile mingisuguseid nõudeid ega pretensioone esitada. Vara müümisel ei vastuta pankrotihaldur mistahes puuduste eest olenemata nende tekkimisajast.Alghind: 180 euro(t). lisandub käibemaks

Omanik: Spratfil AS (pankrotis) (registrikood: 10007210)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50533 ning tasuda tagatisraha 18 eurot AS Spratfil (pankrotis) arveldusarvele nr EE512200001120274003 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.01.2020 13:00 oksjonil ID50533 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.01.2020 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.12.2019 kell 13:00 ja lõpeb 10.01.2020 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.01.2020 kell 15:00 ja lõpeb 20.01.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 18 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga on võimalik tutvuda vaid eelnevalt e-posti haldur@haldur.eu teel kokkulepitud ajal alates kuulutuse ilmumisest kuni enampakkumise alguseni. Enampakkumise tingimused ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 2-16-4534
pankrotihaldur Toomas Saarma
Kotzebue 9, 10412 Tallinn
Telefon: 6270444
E-post: haldur@haldur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Toomas Saarma
Telefon: 6270444
E-post: haldur@haldur.eu
Teadaande number 1562832

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.