Tervikavarana kinnistu (100 % tootmismaa) koos sisseseadega Harjumaal Saku vallas Jälgimäel
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Tervikavarana kinnistu (100 % tootmismaa) koos sisseseadega Harjumaal Saku vallas Jälgimäel

Hetkehind: 350 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 52196
alghind oksjonil: 350 000 €
tagatisraha: 35 000 €
aega alguseni: 20 p, 5 tundi, 47 minutit
registreerimise algus: 25.03.2020 kl 20:00
registreerimise lõpp: 24.04.2020 kl 16:00
oksjoni algus: 25.04.2020 kl 09:00
oksjoni lõpp: 04.05.2020 kl 17:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 24.04.2020 kl 17:00
linn / vald: Saku vald Jälgimäe küla
aadress: Taevatrepi
katastritunnus: 71801:003:0480
reg. osa nr: 474402

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 25.03.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
ARS Stainless OÜ (registrikood: 11115211)  pankrotihaldur Ly Müürsoo avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
ARS Stainless OÜ (pankrotis, reg.kood 11115211) pankrotihaldur Ly Müürsoo müüb Pankrotiseaduse § 136 ja Täitemenetluse seadustiku § 84 alusel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskonnas https://www.oksjonikeskus.ee/ kooskõlas pankrotitoimkonna otsusega avalikul elektroonilisel enampakkumisel ARS Stainless OÜ (pankrotis) tervikvara.

Tootmismaa 100% asukohaga Harju maakond, Saku vald, Jälgimäe küla, Taevatrepi, registriosa numbriga 474402, katastritunnusega 71801:003:0480, pindalaga 3548 m2.
Kinnistu asub Tallinna kesklinnast ca 18 km kaugusel ja Tallinna ringteest linnulennult u 100 m kaugusel, Saue linnas (5 km kaugusel) on olemas kõik vajalikud teenindusettevõtted - lasteaiad, koolid, kauplused jms. Piirkonnas paiknevad nii tootmis- ja ärihooned kui ka elukondlikud hooned. Õhu saastatuse ja müra tase on keskmised. Mööduv liiklusvool on vähene. Vara ei ole suurematelt teedelt nähtav. Parkimisvõimalus on kinnistul hoone ees. Parkimiskohti on piisavalt
Maatükk on kompaktse kujuga ja tasase pinnareljeefiga. Maatüki hoonestusest vaba pind on valdavalt asfalteeritud. Katastriüksuse idaosas on haljastusega ala, mis on pigem heakorrastamata.

Saku valla üldplaneering kehtestati 09.04.2009. Antud planeeringu järgi jääb katastriüksus tootmismaa juhtfunktsiooniga alale.
13.02.2003 on kehtestatud Ussiaugu II detailplaneering (nr 91). Detailplaneeringuga määrati maa sihtotstarve ja ehitusõigus.
Ehitusõigus on järgmine:
- Korruselisus: 2
- Täisehituse %: 50%
- Hoonete arv krundil: 2
- Maa sihtotstarve: tootmismaa 100%
- Krundi pindala: 3 547 m2.

Praegu on kogu hoone ehitusalune pindala 1301 m2. Detailplaneeringu järgne maksimaalne võimalik ehitusalune pindala on 1 773,5 m2. Seega teoreetiliselt oleks võimalik hoonet laiendada.

Kinnistul asub Ehitisregistri andmetel:
* metallitöökoda (ehitusregistri kood 116019564), mille ehitusalune pind on 582 m2, korruste arv 1,
* mööbli tootmishoone (ehitusregistri kood 116019565), mille ehitusalune pind on 1301 m2, Hoone maht on 5204 m3, korruste arv 1, Tegemist on 1960ndatel ehitatud masinakuuriga, millele on 2008 teostatud juurdeehitus ja on rekonstrueeriti täielikult vanem hooneosa. Kasutusluba ehitise laiendamisel: 8784, 24.04.2008. Ehitusluba ehitise laiendamiseks: 5912, 07.02.2007. Hoones on avarad tootmisruumid, olmeruumid ja kontoriosa. Hoonet on võimalik kasutada mitmes erinevas osas. Hoonel on nii metalluksed kui ka tõstukuksed, pakettaknad. Hoone siseviimistlus on omane tootmishoonele. Külm vesi puurkaevust, soe vesi boilerist, kanalistasioon lokaalne (mahuti). Küte: tahkekütuse katel, köetakse söega. Hoone tootmise osas on sundventilatsioon. Hoone tehnosüsteemid on välisel vaatlusel heas seisukorras.
* sepikoda-kuurid (ehitusregistri kood 116019566, mille ehitusalune pind on 195 m2, korruste arv 1.

Olemas 02.07.2019.a. koostatud eksperthinnang.

Kinnistusraamatu II jakku 4. järjekohale on omanikuna kantud OÜ ARS Stainless (reg.kood 11115211).

Kinnistusraamatu III jakku on kantud:
9. järjekohale keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks pankrotihaldur Ly Müürsoo (registrikood 46208220284) kasuks. 9.08.2019 kohtumääruse, 28.08.2019 pankrotihalduri avalduse alusel sisse kantud 28.08.2019.
10. järjekohale märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta. 09.09.2019 kohtumäärusega kuulutatud välja OÜ ARS Stainless (registrikood 11115211) pankrot. 9.09.2019 kohtumääruse alusel sisse kantud 19.09.2019.

Kinnistusraamatu IV jakku on kantud:
2. järjekohale hüpoteek summas 8 800 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 10.01.2007. 26.04.2013 kinnistamisavalduse alusel muudetud 17.05.2013.


Hoones asuvad masinad ja seadmed:
Lintsaag + rulltee (isevalmistatud),
Liftpink Scanton,
Koosteelaud 6 m x 1,5 (2 tk),
Tolmuimeja,
Puhur,
Metallist töölaud (1 + 13 tk),
Giljotiin,
Kompressor LT 150, mark: Palma,
Kohtventilatsioon, mark: Nedermar,
Rullvaltspink ( töökorras, töölaius 2 m),
Plekipainutaja (halvas seisukorras),
Kompressor,
Töölaud (koosteelaud 6 x1,5) 2 lauda,
Torupainutuspink Petzzon,
Lintsaag koos rullteega,
Käiapink,
Väike stants,
Suur freespink,
Väike freespink,
Treipink,
Treipink,
Väike treipink,
Metallkapid (12 x 4 kappi komplektis),
Pesumasin,
El.boiler Thermo,
Lihvpink metallpleki lihvimiseks,
Keevitusagregaat (sinine ARS 48),
Keevitusagregaat (kollane ESAB),
Puurpink 2 tk,
Saag (ARS nr 54),
Lintsaag made in USA,
Poleerpink (suur),
Poleerpink (väike),
Käsivaltspink,
Tsentraalpuurpink,
Koosteelaud 6 m x 1,3 (5 tk),
Keevitusaparaat,
Kohtventilatsioon Nederman,
Giljotiin,
Press 40 tonnise löögijõuga,
Soojapuhur,
Tõstuk,
Transpordikäru 7 tk,
Ratastel tööriistakast,
Elektrood keevitus laos,
Käsiplasmalõikur.

PankrS § 139 kohaselt vara müügil enampakkumisel kinnisasja koormavad kinnistusraamatusse kantud asjaõigused lõpevad.
PankrS § 138 lg 4 kohaselt vallaspandi eseme müügi korral pandiõigus lõppeb.

Enampakkumise alghind on 350 000 (kolmsada viiskümmend tuhat) eurot. Nii alghinnale kui ka lõplikule hinnale lisandub käibemaks. Hinnast 90 % moodustab kinnistu maksumus ja 10 % moodustab sedamete ja muu vara maksumus.Alghind: 350 000 euro(t).

Omanik: ARS Stainless OÜ (registrikood: 11115211) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52196 ning tasuda tagatisraha 35 000 eurot OÜ ARS Stainless (pankrotis) arveldusarvele nr EE881010220218999223 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.04.2020 17:00 oksjonil ID52196 osalemise eest. Kinnisvara: Taevatrepi, Saku vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.04.2020 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.03.2020 kell 20:00 ja lõpeb 24.04.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.04.2020 kell 09:00 ja lõpeb 04.05.2020 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav informatsioon pankrotihaldur Ly Müürsoo'lt telefonil 648 1156 või 5097 383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee
Menetluse nr: 2-19-9148
pankrotihaldur Ly Müürsoo
Väike-Ameerika 8-203, 10129 Tallinn
Telefon: 6481156
E-post: lyy.myyrsoo@mail.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Ly Müürsoo
Telefon: 6481156
E-post: lyy.myyrsoo@mail.ee
Teadaande number 1593633

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.