1/2 kaasomandi osa 2-toalisest korterist: Põlva linn, Põlva vald, Pihlaka tn 11-5
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/2 kaasomandi osa 2-toalisest korterist: Põlva linn, Põlva vald, Pihlaka tn 11-5

Hetkehind: 2 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54107
alghind oksjonil: 2 500 €
tagatisraha: 250 €
aega alguseni: 8 p, 22 tundi, 47 minutit
registreerimise algus: 30.06.2020 kl 16:00
registreerimise lõpp: 21.07.2020 kl 10:00
oksjoni algus: 21.07.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 28.07.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 21.07.2020 kl 12:00
linn / vald: Põlva linn;Põlva vald
aadress: Pihlaka tn 11
katastritunnus: 62001:004:0004
reg. osa nr: 1849238

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.06.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Aive Kolsar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Toomas Päkk-le (isikukood 37311276524) kuuluv 1/2 kaasomandi osa 2-toalisest korteriomandist asukoahaga Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Pihlaka tn 11-5 mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1849238.

Kinnistu registriosa I jaos kinnistu koosseis: katastritunnus 62001:004:0004, sihtostarve ja asukoht: Elamumaa 100%, Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Pihlaka tn 11, pindala 4290 m2, 462/43772 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 5, mille üldpind on 46,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 5. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 1848838, 1848938, 1849038, 1849138, 1849338, 1849438, 1849538, 1849638, 1849738, 1849838, 1849938, 1850038, 1850138, 1850238, 1850338, 1850438, 1850538, 1850638, 1850738, 1850838, 1850938, 1851038, 1851138, 1851238, 1851338, 1851438, 1851538, 1851638, 1851738, 1851838, 1851938, 1852038, 1852138, 1852238, 1852338, 1852438, 1852538, 1852638, 1852738, 1852838, 1852938, 1853038, 1853138, 1853238, 1853338, 1853438, 1853538, 1853638, 1853738, 1853838, 1853938, 1854038, 1854138, 1854238, 1854338, 1854438, 1854538, 1854638, 1854738, 1854838, 1854938, 1855038, 1855138, 1855238, 1855338, 1855438, 1855538, 1855638, 1855738, 1855838, 1855938, 1856038, 1856138, 1856238 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

Registriosa II jaos 1/2 kaasomandist omanikuna sisse kantud Toomas Päkk (isikukood 37311276524).

Registriosa III jaos sisse kantud keelumärge Toomas Päkk (isikukood 37311276524) kuuluvale mõttelisele osale (käsutamiskeeld) AS Ramirent (registrikood 10199349) kasuks.

Registriosa IV jaos sisse kantud hüpoteek summas 300 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud vastastikku Toomas Päkk ja Riina Rinne kaasomandi osad.

Peale õnnestunud enampakkumist kinnistu registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kustutakse. Registriosa IV jaos sisse kantud hüpoteek summas 300 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks jääb peale enampakkumist kehtima. Hüpoteegiga (koormab korteriomandit tervikuna) tagatud nõuete jääk on 3100 eurot. Nimetatud summa ei ole lõplik ning võib ajas muutuda.


Alghind: 2 500 euro(t). Vastavalt korteriomandi seaduse § 13 lg 4 korteriomandi võõrandamisel vastutab selle omandaja võõrandaja sissenõutavaks muutunud kaasomandi eseme korrashoiu ja valitsemise kulutuste eest käendajana. Omandaja vastutus on piiratud korteriomandi väärtusega.

Omanik: Toomas Päkk (isikukood 37311276524) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54107 ning tasuda tagatisraha 250 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.07.2020 12:00 oksjonil ID54107 osalemise eest. Kinnisvara: Pihlaka tn 11, Põlva linn;Põlva vald, Põlva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.07.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.06.2020 kell 16:00 ja lõpeb 21.07.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.07.2020 kell 14:00 ja lõpeb 28.07.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 170/2009/4770
Kohtutäitur Aive Kolsar
Aasa 5, 63304 Põlva
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Aive Kolsar
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande number 1624007

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.