2-TOALINE KORTER
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-TOALINE KORTER

Hetkehind: 11 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54114
alghind oksjonil: 11 000 €
tagatisraha: 1 100 €
aega alguseni: 11 p, 17 tundi, 1 minutit
registreerimise algus: 30.06.2020 kl 18:00
registreerimise lõpp: 23.07.2020 kl 23:59
oksjoni algus: 24.07.2020 kl 10:00
oksjoni lõpp: 31.07.2020 kl 10:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 23.07.2020 kl 23:59
linn / vald: Jõhvi vald Jõhvi linn
aadress: Jaama tn 35
katastritunnus: 25301:003:0097
reg. osa nr: 1684208

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.06.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1684208.
Katastritunnus 25301:003:0097.
Sihtotstarve ja asukoht:
Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 35.
Pindala 1382,0 m2.
390/8427 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 3, mille üldpind on 39,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 3. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 1684008, 1684108, 1684308, 1684408, 1684508, 1684608, 1684708, 1684808, 1684908, 1685008, 1685108, 1685208, 1685308, 1685408, 1685508, 1685608, 1685708, 1685808, 1685908, 1686008, 1686108, 1686208, 1686308. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 2.02.2001 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
2-toaline keskküttega korter eluruumi pinnaga 39 m2, I korrus.


Alghind: 11 000 euro(t).

Omanik: ANDRUS ARIKAS (isikukood 37006090349) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54114 ning tasuda tagatisraha 1 100 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.07.2020 23:59 oksjonil ID54114 osalemise eest. Kinnisvara: Jaama tn 35, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.07.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.06.2020 kell 18:00 ja lõpeb 23.07.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.07.2020 kell 10:00 ja lõpeb 31.07.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal korteriomandi asukohas. Korteriga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Marge Hiisküla (isikukood 47206052224) kasuks. 27.01.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 28.01.2020. Kohtunikuabi Hele Olli
Hüpoteek summas 6 500,00 eurot Marge Hiisküla (isikukood 47206052224) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 10.09.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 30.09.2019. Kohtunikuabi Anneli Luur
Kohtulik hüpoteek summas 19 500,00 eurot Capital Investeeringud OÜ (registrikood 12972085) kasuks. 24.10.2019 kohtumääruse alusel sisse kantud 31.10.2019. Kohtunikuabi Marika Sander
Vara käsutamise keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Menetluse nr: 158/2019/1626
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1624108

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.