Müüa hüpoteegiga korter koos panipaigaga Peetri alevikus Kuldala tee 9-5
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Müüa hüpoteegiga korter koos panipaigaga Peetri alevikus Kuldala tee 9-5

Hetkehind: 69 745 €

OKSJONI ANDMED
id: 34717
oksjoni korraldaja: Mati Kadak, kohtutäitur
alghind oksjonil: 69 745 €
registreerimise algus: 10.10.2017 kl 16:00
registreerimise lõpp: 31.10.2017 kl 16:00
oksjoni algus: 01.11.2017 kl 16:00
oksjoni lõpp: 08.11.2017 kl 16:00
pikenemise intervall: 5 min
aega alguseni: 14 p, 20 tundi, 58 minutit
tagatisraha: 6 974,50 €
laekumise tähtpäev: 31.10.2017 kl 16:00

linn / vald: Rae vald Peetri alevik
aadress: Kuldala tee 9
katastritunnus: 65301:001:1499
reg. osa nr: 11314602

linn / vald: Rae vald Peetri alevik
aadress: Kuldala tee 9
katastritunnus: 65301:001:1499
reg. osa nr: 11318202

otseviide: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=34717

 

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.10.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Toivo Täht (isikukood 36105020329) 1/2 kaasomandiosa ja Violeta Truman (isikukood 47111169519) 1/2 kaasomandiosa elamumaast 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 11314602; asukohaga Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Kuldala tee 9, mille juurde kuulub 643/22819 mõttelist osa kinnistust pindalaga 3241 m² ja reaalosa eluruum nr. 5, mille üldpind on 64,30 m2 ja mille tähistus plaanil on 5 ehitis A2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 11314202 - 11319502 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 23.08.2006 kinnistamisavaldusega.
Katastritunnus 65301:001:1499.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks OÜ Kuldala Soojus (registrikood 11175470, Tallinna linn) kasuks. Isiklik kasutusõigus seatud tähtajatult ja tasuta kinnistuga püsivalt ühendatud küttetrassi, koos soojusenergia tarnimiseks vajalike lisaseadmetega, ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja kasutamiseks kasutusõiguse alal vastavalt 05.04.2006 lepingu p-le 2 ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 11314202 - 11319502. Sisse kantud registriossa 10833402 21.04.2006; siia üle kantud. 23.08.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.09.2006.
2. Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kokkulepe vastavalt 23.08.2006.a. sõlmitud lepingu punktile viis üks (5.1.) ja lepingu lisaks olevatele plaanidele number viis (5) ja kuus (6). 23.08.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 25.09.2006.
3. Keelumärge Toivo Täht (isikukood 36105020329) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 27.08.2010 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.09.2010.
4. Keelumärge Violeta Truman (isikukood 47111169519) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 21.09.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.09.2015.
5. Hüpoteek summas 1 620 000,00 krooni Nordea Bank AB (registrikood 516406-0120) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 11318202. Hüpoteek koormab Toivo Täht'i mõttelist osa ja Violeta Truman'i mõttelist osa. Kaaskoormatud on korteriomandi nr 11314602 Toivo Täht'i mõtteline osa ja Violeta Truman'i mõtteline osa ning korteriomandi nr 11318202 Toivo Täht'i mõtteline osa ja Violeta Truman'i mõtteline osa. Sisse kantud 6.11.2006. 23.05.2014 kinnistamisavalduse alusel muudetud 8.09.2014.
ning
Toivo Täht (isikukood 36105020329) 1/2 kaasomandiosa ja Violeta Truman (isikukood 47111169519) 1/2 kaasomandiosa elamumaast 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 11318202; asukohaga Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Kuldala tee 9, mille juurde kuulub 26/22819 mõttelist osa kinnistust pindalaga 3241 m² ja reaalosa mitteeluruum nr. 42, mille üldpind on 2,60 m2 ja mille tähistus plaanil on PP5 ehitis A2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 11314202 - 11319502 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 23.08.2006 kinnistamisavaldusega.
Katastritunnus 65301:001:1499.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks OÜ Kuldala Soojus (registrikood 11175470, Tallinna linn) kasuks. Isiklik kasutusõigus seatud tähtajatult ja tasuta kinnistuga püsivalt ühendatud küttetrassi, koos soojusenergia tarnimiseks vajalike lisaseadmetega, ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja kasutamiseks kasutusõiguse alal vastavalt 05.04.2006 lepingu p-le 2 ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 11314202 - 11319502. Sisse kantud registriossa 10833402 21.04.2006; siia üle kantud. 23.08.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.09.2006.
2. Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kokkulepe vastavalt 23.08.2006.a. sõlmitud lepingu punktile viis üks (5.1.) ja lepingu lisaks olevatele plaanidele number viis (5) ja kuus (6). 23.08.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 25.09.2006.
3. Keelumärge Toivo Täht (isikukood 36105020329) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 27.08.2010 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.09.2010.
4. Keelumärge Violeta Truman (isikukood 47111169519) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 21.09.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.09.2015.
5. Hüpoteek summas 1 620 000,00 krooni Nordea Bank AB (registrikood 516406-0120) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 11314602. Hüpoteek koormab Toivo Täht'i mõttelist osa ja Violeta Truman'i mõttelist osa. Kaaskoormatud on korteriomandi nr 11314602 Toivo Täht'i mõtteline osa ja Violeta Truman'i mõtteline osa ning korteriomandi nr 11318202 Toivo Täht'i mõtteline osa ja Violeta Truman'i mõtteline osa. Sisse kantud 6.11.2006. 23.05.2014 kinnistamisavalduse alusel muudetud 8.09.2014.
Korter on üldpinnaga 64,30 m2 ja panipaik üldpinnaga 2,60 m2.
Korteri ja panipaiga ühine hind enampakkumisel on 69 745.00 (kuuskümmend üheksa tuhat seitsesada nelikümmend viis) eurot. Korteriomandeid jääb koormama ühishüpoteek Nordea Bank AB kasuks summas 1 620 000.00 krooni (103 536.87 eurot).
Korteriomandite omandamisel kustutatakse mõlemad keelumärked käsutamise keelamiseks. Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta, isiklik kasutusõigus ning ühishüpoteek Nordea Bank AB kasuks summas 1 620 000.00 krooni (103 536.87 eurot) jäävad korteriomandeid koormama.
Korteriühistuseaduse § 7 lõike 3 kohaselt on korteriomandi võõrandamisel korteriomandi omandaja kohustatud korteriühistule tasuma korteriomandi võõrandaja poolt tasumata jäänud majandamiskulude ja muude maksete eest.
Nordea Bank AB kasuks seatud hüpoteegi laenujääk on 05.06.2017 a seisuga ligikaudu 58 855 eurot. Nimetatud summa ei ole lõplik ning võib ajas muutuda.


Alghind: 69 745 euro(t).

Omanik: Toivo Täht (isikukood 36105020329); Violeta Truman (isikukood 47111169519) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=34717 ning tasuda tagatisraha 6 974,50 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.10.2017 16:00 oksjonil ID34717 osalemise eest. Kinnisvara: Kuldala tee 9, Rae vald, Harju maakond; Kinnisvara: Kuldala tee 9,“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.10.2017 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.10.2017 kell 16:00 ja lõpeb 31.10.2017 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.11.2017 kell 16:00 ja lõpeb 08.11.2017 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 400 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri abi Maarja Vainsalu
E-post: maarja.vainsalu@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1203451
https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1203451

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.