2-toaline korter asukohaga Rae 31-2, Paldiski
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-toaline korter asukohaga Rae 31-2, Paldiski

Hetkehind: 8 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 35491
alghind oksjonil: 8 500 €
tagatisraha: 850 €
aega alguseni: 13 p, 10 tundi, 26 minutit
registreerimise algus: 14.11.2017 kl 19:00
registreerimise lõpp: 05.12.2017 kl 12:00
oksjoni algus: 05.12.2017 kl 14:00
oksjoni lõpp: 12.12.2017 kl 14:00
pikenemise intervall: 30 min
laekumise tähtpäev: 05.12.2017 kl 12:00
linn / vald: Lääne-Harju vald Paldiski linn
aadress: Rae tn 31
katastritunnus: 58001:002:0038
reg. osa nr: 5522202

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.11.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Incontact OÜ-le kuuluv 2-toaline korteriomand asukohaga Rae 31-2 Paldiski, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 5522202 (katastritunnus 58001:002:0038) elamumaa, Paldiski linn, Rae tn 31. Pindala 3241 m2. 398/32590 (kolmsada üheksakümmend kaheksa kolmekümne kahe tuhande viiesaja üheksakümnendikku) mõttelist osa maatükist ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 2 (plaanil nr 2), üldpinnaga 39,8 m2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr 55221-55300 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud asjaõiguslepinguga 06.07.2001.
2 tuba; 1. korrus.
Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos kanne nr 1 - keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), OÜ AIRES LAENUD (registrikood 10995828) kasuks. 27.06.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 3.07.2017;
IV. jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 300 000,00 krooni OÜ AIRES LAENUD (registrikood 10995828) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!!


Alghind: 8 500 euro(t). Korteril võlg korteriühistu ees seisuga september 2017 on 3158.33 eurot.

Omanik: INCONTACT OÜ (registrikood: 11681405) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=35491 ning tasuda tagatisraha 850 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.12.2017 12:00 oksjonil ID35491 osalemise eest. Kinnisvara: Rae tn 31, Lääne-Harju vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.12.2017 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.11.2017 kell 19:00 ja lõpeb 05.12.2017 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.12.2017 kell 14:00 ja lõpeb 12.12.2017 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal Küsimuste korral helistada kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382 või saata kiri Kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee.
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1219008

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.