1/4 kaasomandi osa kinnistust: Võru maakond, Rõuge vald, Hintsiko küla, Vabala (kinnistu suurus 20,82 ha)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/4 kaasomandi osa kinnistust: Võru maakond, Rõuge vald, Hintsiko küla, Vabala (kinnistu suurus 20,82 ha)

Hetkehind: 16 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 37889
alghind oksjonil: 16 000 €
tagatisraha: 1 600 €
aega alguseni: 18 p, 14 tundi, 40 minutit
registreerimise algus: 13.03.2018 kl 16:00
registreerimise lõpp: 05.04.2018 kl 10:00
oksjoni algus: 05.04.2018 kl 14:00
oksjoni lõpp: 12.04.2018 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 05.04.2018 kl 12:00
linn / vald: Rõuge vald Hintsiko küla;Varstu vald
aadress: Vabala
katastritunnus: 86502:001:0036
reg. osa nr: 2392941

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.03.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Aive Kolsar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ivi Kalamees-le (sünd. 15.10.1959.a.) kuuluv 1/4 kaasomandi osa kinnistust asukohaga Võru maakond, Rõuge vald, Hintsiko küla, Vabala, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2392941.Kinnistu registriosa I jaos kinnistu koosseis: katastritunnus 86502:001:0036, sihtostarve ja asukoht: maatulundusmaa 100%, Võru maakond, Rõuge vald, Hintsiko küla, Vabala, pindala 20,82 ha. Kinnistu registriosa II jaos 1/4 kaasomandist omanikuna sisse kantud Iivi Kalamees (isikukood 45910156514). Registriosa III jaos sisse kantud keelumärge Iivi Kalamees (isikukood 45910156514) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Aive Kolsar (isikukood 47506036523), BIGBANK AS (registrikood 10183757) kasuks. Registriosa IV jaos kanded puuduvad.Peale õnnestunud enampakkumist registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kustutatakse.

Alghind: 16 000 euro(t).

Omanik: Iivi Kalamees (isikukood 45910156514) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37889 ning tasuda tagatisraha 1 600 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE911010010124098017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.04.2018 12:00 oksjonil ID37889 osalemise eest. Kinnisvara: Vabala, Rõuge vald, Võru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.04.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.03.2018 kell 16:00 ja lõpeb 05.04.2018 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.04.2018 kell 14:00 ja lõpeb 12.04.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.
Kohtutäitur Aive Kolsar
Aasa 5, 63304 Põlva
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kaili Hiieste
Telefon: 7995794
E-post: Kaili.Hiieste@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1266783

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.