Müüa 63.20 m2 korter Harjumaal Saue vallas Saue linnas Tule tn 18-11
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Müüa 63.20 m2 korter Harjumaal Saue vallas Saue linnas Tule tn 18-11

Hetkehind: 63 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 43431
alghind oksjonil: 63 000 €
tagatisraha: 6 300 €
aega alguseni: 7 p, 6 tundi, 48 minutit
registreerimise algus: 09.01.2019 kl 15:00
registreerimise lõpp: 29.01.2019 kl 10:00
oksjoni algus: 30.01.2019 kl 10:00
oksjoni lõpp: 06.02.2019 kl 10:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 29.01.2019 kl 10:00
linn / vald: Saue vald Saue linn
aadress: Tule tn 18
katastritunnus: 72801:002:0027
reg. osa nr: 5167102

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.01.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Karin Lubi (isikukood 48208234217) ja Rio Kokka (isikukood 38402034213) kaasomandis oleva elamumaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 5167102; asukohaga Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Tule 18, mille juurde kuulub 632/8156 mõttelist osa kinnistust pindalaga 1671 m² ja reaalosa eluruum nr. 11, mille üldpind on 63,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 11. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 5166102 - 5167602 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 18.04.2001 asjaõiguslepinguga.
Katastritunnus 72801:002:0027.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge Rio Kokka (isikukood 38402034213) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, Aktsiaselts SEB Liising (registrikood 10281767) kasuks. 22.06.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 28.06.2017.
2. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 10.04.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 16.04.2018.
3. Hüpoteek summas 60 300,00 eurot AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 19.11.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 4.12.2013.

Korter üldpinnaga 63,20 m2.
Korteri omandamisel kuuluvad mõlemad keelumärked ja hüpoteek kustutamisele.
Vara hind kordusenampakkumisel on 63 000.00 (kuuskümmend kolm tuhat) eurot.


Alghind: 63 000 euro(t). Korteri omandamisel kuuluvad mõlemad keelumärked ja hüpoteek kustutamisele.

Omanik: Karin Lubi (isikukood 48208234217); Kokka Rio (isikukood 38402034213) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=43431 ning tasuda tagatisraha 6 300 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.01.2019 10:00 oksjonil ID43431 osalemise eest. Kinnisvara: Tule tn 18, Saue vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.01.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 09.01.2019 kell 15:00 ja lõpeb 29.01.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.01.2019 kell 10:00 ja lõpeb 06.02.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 600 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval täitemenetluse seadustiku § 93 lõikes 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval. Kinnisasja omandamisel laenuga kohaldatakse täitemenetluse seadustiku § 156 ülamärkes 1 toodut.
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Dorrit Okas
E-post: okas.dorrit@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1412522

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.