Tondi tn 35-5, Tallinn, Harjumaa
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Tondi tn 35-5, Tallinn, Harjumaa

Hetkehind: 30 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 46659
alghind oksjonil: 30 000 €
tagatisraha: 100 €
aega alguseni: 26 p, 19 tundi, 0 minutit
registreerimise algus: 11.06.2019 kl 18:50
registreerimise lõpp: 23.07.2019 kl 12:00
oksjoni algus: 23.07.2019 kl 12:00
oksjoni lõpp: 31.07.2019 kl 13:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 23.07.2019 kl 12:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Tondi tn 35
katastritunnus: 78407:703:2920
reg. osa nr: 6997001

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel URMET SOOP'le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 6997001 kantud Elamumaa 85%, Ärimaa 15%, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tondi tn 35-5, mille koosseisu kuulub 219/2141 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 5, mille üldpind on 21,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 5. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 6996601, 6996701, 6996801, 6996901, 6997101, 6997201, 6997301, 6997401. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 26.02.2002 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile. Katastritunnus 78407:703:2920. Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: Eluruumi pind 21,9 m2, 1-toaline, sissepääsu korrus 2.

Kinnisasjale on seatud:
1) Hüpoteek summas kolmsada kuuskümmend neli tuhat krooni Aktsiaselts Eesti Ühispank (reg.kood 10004252), Tallinn kasuks, igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele. Sisse kantud 10. 02.2003. Hüpoteegisumma muudatus 20.12.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 04.01.2005.
2) Hüpoteek summas 150 000,00 krooni Helto Grupp OÜ (registrikood 10914971) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 16.10.2008 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 21.10.2008.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele. Hüpoteegid kustutamisele ei kuulu. Hüpoteegipidaja SEB pank AS 21.01.2019 vastuses järelepärimisele hüpoteegiga tagatavad nõuded vastuse esitamise seisuga puuduvad. Hüpoteegipidaja Helto Grupp OÜ (registrikood 10914971) vastuse kohaselt on hüpoteegiga tagatud võla jääk ca 4700.00 eurot.Alghind: 30 000 euro(t).

Omanik: SOOP URMET (isikukood 37309016016) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46659 ning tasuda tagatisraha 100 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.07.2019 12:00 oksjonil ID46659 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Tondi tn 35, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.07.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.06.2019 kell 18:50 ja lõpeb 23.07.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.07.2019 kell 12:00 ja lõpeb 31.07.2019 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 16.07.2019. a kell 15:00 ja 22.07.2019. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 052/2010/2522
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Noor
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1482298

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.