1/40 kaasomandi osa Saku vald, Üksnurme küla, Kasemetsa
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/40 kaasomandi osa Saku vald, Üksnurme küla, Kasemetsa

Hetkehind: 292 €

OKSJONI ANDMED      ID: 46665
alghind oksjonil: 292 €
tagatisraha: 29 €
aega alguseni: 12 p, 20 tundi, 9 minutit
registreerimise algus: 13.06.2019 kl 14:00
registreerimise lõpp: 08.07.2019 kl 14:00
oksjoni algus: 09.07.2019 kl 14:00
oksjoni lõpp: 16.07.2019 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 08.07.2019 kl 23:59
linn / vald: Saku vald Üksnurme küla
aadress: Kasemetsa
katastritunnus: 71801:003:0137
reg. osa nr: 6083702

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Hille Kudu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Hille Kudu müüb avalikul elektroonilisel kordusenampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee Andris Voogla-Lemps?le kuuluva 1/40 kaasomandi osa maatulundusmaast, Harju maakond, Saku vald, Üksnurme küla, Kasemetsa, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna Harju jaoskonna registriossa nr 6083702 katastritunnusega 71801:003:0137.

Kinnistu suurus on 4 ha.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
? Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomanike kokkulepe vastavalt 22.10.2010 lepingu punktile 3.1 ja lepingu lisaks olevale plaanile. 22.10.2010 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.11.2010.
? Keelumärge Andris Voogla-Lemps kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Hille Kudu, osaühing Tipp-Partner (registrikood 10111261) kasuks. 24.10.2011 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.11.2011.

Keelumärge võlgniku kaasomandiosalt kustutatakse peale edukat enampakkumist.
Isikutel, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmisel need põhistada.

Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

Kinnisasja kaasomandiosa (1/40) alghind on 292 (kakssada üheksakümmend kaks) eurot.
Enampakkumise samm on 10 (kümme) eurot.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas. Registreerimine on avatud alates enampakkumise teate avaldamisest kuni 08.07.2019 kell 14.00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on kohtutäituri kontole laekunud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast, mis peab olema laekunud kohtutäitur Hille Kudu ametialasele arveldusarvele EE441010011814826226 SEB Pangas, enne enampakkumise päeva. Tagatisraha loetakse tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest tagatisraha ulatuses.

Enampakkumine algab 09.07.2019a kell 14.00 ning lõpeb 16.07.2019a kell 14.00. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, intervalliga 5 minutit. Kui pikenenud lõpu korral ei ole enampakkumine lõppenud varem, lõpeb enampakkumine 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast.

Ostja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, peab ostja kohe pärast enampakkumise lõppemist tasuma ühe kümnendiku ostuhinnast ja ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kinnisasja omandamisel laenuga teatab ostja sellest kohtutäiturile kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist.

Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest.

Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.

Teate avaldamise alus - TMS § 84.

Huvilistel on õigus eelnevalt kokku leppides tutvuda varaga vara asukohas.
Lisainfo: 56656299, 669 6700, 612 9155, buroo.kudu@taitur.net.


Alghind: 292 euro(t). 1/40 kaasomandi osa

Omanik: Andris Voogla-Lemps (isikukood 38106100232) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46665 ning tasuda tagatisraha 29 eurot Hille Kudu kohtutäitur arveldusarvele nr EE441010011814826226 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.07.2019 23:59 oksjonil ID46665 osalemise eest. Kinnisvara: Kasemetsa, Saku vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.07.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.06.2019 kell 14:00 ja lõpeb 08.07.2019 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.07.2019 kell 14:00 ja lõpeb 16.07.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on õigus eelnevalt kokku leppides tutvuda varaga vara asukohas. Lisainfo: 56656299, 669 6700, 612 9155, buroo.kudu@taitur.net.
Menetluse nr: 035/2008/488
Kohtutäitur Hille Kudu
Rävala pst 5, 10143 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Hille Kudu
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande number 1482771

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.