SECURITY GROUP OÜ (REGISTRIKOOD 12547933) OSA NIMIVÄÄRTUSEGA 2500,00 EUROT (100% OSAKAPITALIST)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

SECURITY GROUP OÜ (REGISTRIKOOD 12547933) OSA NIMIVÄÄRTUSEGA 2500,00 EUROT (100% OSAKAPITALIST)

Hetkehind: 25 €

OKSJONI ANDMED      ID: 46671
alghind oksjonil: 25 €
tagatisraha: 2 €
aega alguseni: 0 p, 22 tundi, 52 minutit
Registreerimine lõppemas!
registreerimise algus: 13.06.2019 kl 10:00
registreerimise lõpp: 27.06.2019 kl 10:00
oksjoni algus: 27.06.2019 kl 16:00
oksjoni lõpp: 04.07.2019 kl 16:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 27.06.2019 kl 10:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.06.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Holger Ode (pankrotis) (isikukood 37602065714) pankrotihaldur Indrek Lepsoo avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Security Group OÜ (registrikood 12547933) osa nimiväärtusega 2500,00 eurot (100% osakapitalist).

Alghind: 25 euro(t).

Omanik: Holger Ode (pankrotis) (isikukood 37602065714)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46671 ning tasuda tagatisraha 2 eurot Holger Ode (pankrotis) arveldusarvele nr EE802200221019335464 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.06.2019 10:00 oksjonil ID46671 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.06.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.06.2019 kell 10:00 ja lõpeb 27.06.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.06.2019 kell 16:00 ja lõpeb 04.07.2019 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info vara kohta e-post: indrek@pankrotihaldur.ee.
Menetluse nr: 2-17-19318
pankrotihaldur Indrek Lepsoo
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Helen Friedemann
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1482448

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.