Sundvabastamise käigus hoiustamisele kuulunud vallasvara
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Sundvabastamise käigus hoiustamisele kuulunud vallasvara

Hetkehind: 100 €

OKSJONI ANDMED      ID: 46697
alghind oksjonil: 100 €
tagatisraha: 10 €
aega alguseni: 0 p, 21 tundi, 2 minutit
Registreerimine lõppemas!
registreerimise algus: 12.06.2019 kl 13:00
registreerimise lõpp: 27.06.2019 kl 12:00
oksjoni algus: 27.06.2019 kl 14:00
oksjoni lõpp: 04.07.2019 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 27.06.2019 kl 13:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus müüb tervikvarana sundvabastamise toimingu käigus välja tõstetud ja hoiustatud vallasasjad.

Enampakkumiste esemeteks on korteris olnud vallasvara, sh tolmuimejad, mineraalid (kohtutäiturile teadaolevalt on tegemist šungiidiga), tehnika ja muud väiksemad vallasasjad.

Vara tehniline seisukord ja puudused ei ole kohtutäiturile teada!

Vara müüakse tervikvarana.

Vara on hoiustatud aadressil Ämma tee, Iru küla, Jõelähtme vald asuvas laos ning asjad on ladustatud 2.33 m3 suurusel pinnal.

Ostja kohustub pärast ostuhinna tasumist kolme tööpäeva jooksul laopinna asjadest vabastama või sõlmima vara hoiustajaga vara hoiustamise osas eraldi kokkuleppe. Vastasel juhul tõstetakse hoiustatud asjad välja.


Alghind: 100 euro(t).

Omanik: Sven Tomson (isikukood 36512030217) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46697 ning tasuda tagatisraha 10 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.06.2019 13:00 oksjonil ID46697 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.06.2019 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.06.2019 kell 13:00 ja lõpeb 27.06.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.06.2019 kell 14:00 ja lõpeb 04.07.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada 684 0621 või Sergei Volf 51 40382 või saata kiri sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee
Menetluse nr: 022/2019/49
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1482580

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.