15/2340 suurune kaasomandi osa korteriomandist (mitteeluruum) asukohaga Aiandi tn 1-18, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, Läänemaa
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

15/2340 suurune kaasomandi osa korteriomandist (mitteeluruum) asukohaga Aiandi tn 1-18, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, Läänemaa

Hetkehind: 400 €

OKSJONI ANDMED      ID: 46893
alghind oksjonil: 400 €
tagatisraha: 20 €
aega lõpuni: 6 p, 17 tundi, 25 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 26.06.2019 kl 17:00
registreerimise lõpp: 17.07.2019 kl 10:00
oksjoni algus: 17.07.2019 kl 11:00
oksjoni lõpp: 24.07.2019 kl 11:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 17.07.2019 kl 10:00
linn / vald: Haapsalu linn Uuemõisa alevik
aadress: Aiandi tn 1
katastritunnus: 67401:009:0028
reg. osa nr: 2237032

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 26.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Rannar Liitmaa avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
15/2340 suuruse kaasomandi osa korteriomandist (mitteeluruum), registriosa nr. 2237032, asukohaga Aiandi tn 1-18 Uuemõisa alevik Haapsalu linn Läänemaa (katastritunnus 67401:009:0028; üp: 23.40 m2, korteriomandi näol on tegemist panipaigaga.

Kinnistusraamatust nähtuvad Kask Vaiko kaasomandi osal lasuvad koormatised: Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Korteriomandi valdamise ja kasutamise kord ja kaasomanike kokkulepe vastavalt 12.12.2006 sõlmitud lepingule. 12.12.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 19.01.2007. Keelumärge Vaiko Kask (isikukood 38201254718) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks (täiteasi number: 175/2008/2845 kohtutäitur Rannar Liitmaa) Era Liisingu Inkassoteenused Aktsiaselts (registrikood 10625474) kasuks.
Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ning keelumärge kuulub kustutamisele.


Alghind: 400 euro(t).

Omanik: Vaiko Kask (isikukood 38201254718) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46893 ning tasuda tagatisraha 20 eurot Rannar Liitmaa, kohtutäitur arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.07.2019 10:00 oksjonil ID46893 osalemise eest. Kinnisvara: Aiandi tn 1, Haapsalu linn, Lääne maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.07.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.06.2019 kell 17:00 ja lõpeb 17.07.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.07.2019 kell 11:00 ja lõpeb 24.07.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas eelnevalt kokku leppides. Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.
Menetluse nr: 175/2008/2845
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Kristel Lobjakas
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande number 1488089

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.