2- TOALINE KORTER AVINURME ALEVIKUS
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2- TOALINE KORTER AVINURME ALEVIKUS

Hetkehind: 2 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47449
alghind oksjonil: 2 000 €
tagatisraha: 200 €
aega alguseni: 10 p, 2 tundi, 12 minutit
registreerimise algus: 19.07.2019 kl 18:00
registreerimise lõpp: 26.08.2019 kl 23:59
oksjoni algus: 27.08.2019 kl 18:00
oksjoni lõpp: 04.09.2019 kl 13:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 26.08.2019 kl 23:59
linn / vald: Mustvee vald Avinurme alevik
aadress: Rakvere tn 43-2
katastritunnus: 16401:002:0368
reg. osa nr: 4341008

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 19.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kristel Maalman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
korteriomand asukohaga Jõgeva maakond, Mustvee vald, Avinurme alevik, Rakvere tn 43-2 (registriosa nr 4341008; 1.korrus, 2 tuba, eluruumi üldpind 39,5m2). EHR andmetele seisuga 18.04.2019 asub kinnistul elamu, saun-kuur ja kuur-kelder. Korter on puuküttega.
Kinnistusraamatu III jakku sisse kantud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS EMAJÕE VEEVÄRK (registrikood 11044696) kasuks. Tähtajatu, tasuta ja üleantav isiklik kasutusõigus vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks, omamiseks ja majandamiseks vastavalt 28.07.2009 lepingu punktidele 3, 4 ja 5 ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 4340908, 4341108, 4341208, 4341308, 4341408. 28.07.2009 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 31.07.2009. Isikliku kasutusõiguse kanne EI KUULU kustutamisele peale edukat enampakkumist.
Kinnistusraamatu III jakku sisse kantud keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kristel Maalman ja Elektrum Eesti OÜ (registrikood 11399985) kasuks ning kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist.


Alghind: 2 000 euro(t). Ostuhinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse. Enampakkumise võitja EI PEA otsuhinnale lisaks tasuma KÜ võlgnevust (alus KrtS §-d 43,44).

Omanik: Aare Kaldma (isikukood 36602072257) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47449 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Kristel Maalman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.08.2019 23:59 oksjonil ID47449 osalemise eest. Kinnisvara: Rakvere tn 43-2, Mustvee vald, Jõgeva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.08.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 19.07.2019 kell 18:00 ja lõpeb 26.08.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.08.2019 kell 18:00 ja lõpeb 04.09.2019 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnisasjaga 20.08.2019 kl 17:00-18:00.
Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.
Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.
Menetluse nr: 095/2016/1365
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Viktor Susi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande number 1498697

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.