Elamu asukohaga Ilvese, Kiia küla, Saue vald
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Elamu asukohaga Ilvese, Kiia küla, Saue vald

Hetkehind: 97 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 48505
alghind oksjonil: 97 500 €
tagatisraha: 5 000 €
aega alguseni: 20 p, 3 tundi, 48 minutit
registreerimise algus: 12.09.2019 kl 16:00
registreerimise lõpp: 08.10.2019 kl 12:00
oksjoni algus: 08.10.2019 kl 14:00
oksjoni lõpp: 15.10.2019 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 08.10.2019 kl 12:00
linn / vald: Saue vald Kiia küla
aadress: Ilvese
katastritunnus: 72701:002:0991
reg. osa nr: 1795502

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.09.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
2-korruseline üksikelamu asukohaga Ilvese, Kiia küla, Saue vald.

Alar Alton, Ivar Alton ja Veronika Alton-le kuuluv 53/553 kaasomandist.
Kinnisasi, millel elamu asub on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1795502 (katastritunnus 72701:002:0991) Maatulundusmaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Ilvese. Võlgnikele kuulub mõtteline osa kogu kinnistust.

Vastavalt kinnisasja omanike vahel sõlmitud notariaalse kasutamise korra kokkuleppele (mille kohta on tehtud vastav märge ka kinnistusraamatus) on võlgnike ainukastuses mõtteline osa, mille pind on 31 800 m2 ning millel asub 2-korruseline üksikelamu, mille üldpind on ehitisregistri andmetel 98 m2:
- Maja esimesel korrusel asuvad 2 magamistuba, köök, esik, vannituba/wc, katlaruum;
- Eramu teisel korrusel asuvad trepihall/tuba, kööginurk, magamistuba, wc;
- Mõttelisel osal ka garaaž ja saun.

Vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos, kanne nr 1 - Sõiduteeservituut Harju kinnistusjaoskonna kinnistute nr-d 54327, 54328 ja 54329 igakordsete omanike kasuks vastavalt 13.08.2001 lepingu p-s 4.1. sätestatule, kusjuures servituudi teostamise ala(tee asetus) on märgitud lepingule lisatud plaanil (lisa nr 1) rohelise värviga. 13.08.2001 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 19.10.2001;
III. jaos, kanne nr 2 - Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus vastavalt 05.10.2005 sõlmitud lepingu punktile kuus (6) ja lepingu lisaks olevale plaanile. Sisse kantud 11.10.2005. äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 2.02.2015. Kanne asendab eelmist kannet;
III. jaos, kanne nr 3 - Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kasutuskorra kokkulepe vastavalt 23.01.2007 lepingu punktile 5.1 Alar Alton, isikukood 36311110373, ja Ivar Alton, isikukood 36605150305 ühisomanikena ning Veronika Alton(isikukood 48203130253) kasuks. Sisse kantud 19.02.2007. 8.06.2018 pärimistunnistuse, 8.06.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 14.06.2018;
III. jaos, kanne nr 4 - Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kinnistu valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe kohta vastavalt 27.06.2007.a. lepingu punkti kaks üks üks (2.1.1) nimetatud 20.09.2006.a. sõlmitud lepingu punktile 4 ja selle lisaks nr 1 olevale plaanile. 27.06.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 11.09.2007;
III. jaos, kanne nr 5 - Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Isiklik kasutusõigus 0,4 kV maakaabelliini, mille paiknemine on 07.11.2011.a lepingu lisaks nr 1 oleval plaanil tähistatud punase värviga, ehitamiseks, omamiseks, kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks ja hooldamiseks, kasutusõiguse alal laiusega 1 meeter mõlemale poole maakaabelliini teljest vastavalt 07.11.2011.a lepingu punktile 2.1 ning 07.11.2011.a. lepingu lisaks olevale plaanile. Sisse kantud 23.11.2011. äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 2.02.2015. Kanne asendab eelmist kannet;
III. jaos, kanne nr 6 - Keelumärge Veronika Alton (isikukood 48203130253), Alar Alton (isikukood 36311110373), Ivar Alton (isikukood 36605150305) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Finest Rahoitus OÜ (registrikood 14064624), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 12.12.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 20.12.2018.

IV. jaos, 1. järjekohal - Hüpoteek summas 102 050,00 eurot Veronika Alton (isikukood 48203130253), Alar Alton (isikukood 36311110373), Ivar Alton (isikukood 36605150305) kuuluvatele mõttelistele osadele Finest Rahoitus OÜ (registrikood 14064624) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks;
IV. jaos, 2. järjekohal - Hüpoteek summas 41 950,00 eurot Veronika Alton (isikukood 48203130253), Alar Alton (isikukood 36311110373), Ivar Alton (isikukood 36605150305) kuuluvatele mõttelistele osadele Finest Rahoitus OÜ (registrikood 14064624) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub järjekohas IV jao kande nr 6 järel. Sisse kantud 17.12.2015. 8.06.2018 pärimistunnistuse, 8.06.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 14.06.2018.

Enampakkumine toimub hüpoteekidega ja keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Võlgnikele kuuluvat mõttelist osa koormavad hüpoteegid ja keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 97 500 euro(t).

Omanik: Alar Alton (isikukood 36311110373); Ivar Alton (isikukood 36605150305); Veronika Alton (isikukood 48203130253) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48505 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.10.2019 12:00 oksjonil ID48505 osalemise eest. Kinnisvara: Ilvese, Saue vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.09.2019 kell 16:00 ja lõpeb 08.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 15.10.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee.
Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 02.10.2019 kell 14:00.
Menetluse nr: 022/2018/7579, 022/2018/7580, 022/2018/7581
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1519261

UUED ENAMPAKKUMISED

Pilt

ühetoaline korter

Alghind: 16 500 €

Pilt

elamumaa 100%

Alghind: 8 000 €

Pilt

Elamu Tartu linnas

Alghind: 13 000 €

Vaata kõiki enampakkumisi

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.