Hoonestamata kinnistu asukohaga Tilga, Kastna küla, Pärnu linn, Pärnumaa
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Hoonestamata kinnistu asukohaga Tilga, Kastna küla, Pärnu linn, Pärnumaa

Hetkehind: 5 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 49162
alghind oksjonil: 5 500 €
tagatisraha: 275 €
aega alguseni: 14 p, 15 tundi, 34 minutit
registreerimise algus: 10.10.2019 kl 17:00
registreerimise lõpp: 31.10.2019 kl 10:00
oksjoni algus: 31.10.2019 kl 11:00
oksjoni lõpp: 07.11.2019 kl 11:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 31.10.2019 kl 10:00
linn / vald: Pärnu linn Kastna küla
aadress: Tilga;Tilgatee
katastritunnus: 82602:003:0283
82602:003:0284
reg. osa nr: 2603406

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.10.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Rannar Liitmaa avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Hoonestamata kinnistu nr. 2603406, asukohaga Tilga, Kastna küla, Pärnu linn, Pärnumaa (katastritunnus 82602:003:0283/82602:003:0284; pindala: 10712 m2/10331 m2, sihtotstarve ärimaa 50%/transpordimaa 100%).

Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: Reaalservituut kinnistu nr 3061806 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu teeservituut. Kaaskoormatud kinnistu nr 4409406. 12.09.2012 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 19.09.2012. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 16.04.2018 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 17.04.2018. Kohtulik hüpoteek summas 20 000,00 eurot Räime 26 Osaühing (registrikood 12854368) kasuks. 29.03.2017 kohtumääruse alusel sisse kantud 17.04.2017. Kohtulik hüpoteek summas 4 194,69 eurot Metsamajand OÜ (registrikood 11950590) kasuks. 10.04.2018 kinnistamisavalduse, 5.04.2018 kohtumääruse alusel sisse kantud 16.04.2018.
Eduka enampakkumise korral nõue rahuldatakse ning kustutamisele kuuluvad Maksu-ja Tolliameti keelumärge ning Metsamajand OÜ kasuks seatud kohtulik hüpoteek. Kohtutäiturile teadaolevalt OÜ Räime 26 kasuks seatud kohtuliku hüpoteegi tagatav nõue on tasutud. Reaalservituut jääb püsima.


Alghind: 5 500 euro(t).

Omanik: OÜ Kiilkarjak (registrikood: 11981981) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49162 ning tasuda tagatisraha 275 eurot Rannar Liitmaa, kohtutäitur arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.10.2019 10:00 oksjonil ID49162 osalemise eest. Kinnisvara: Tilga;Tilgatee, Pärnu linn, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.10.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.10.2019 kell 17:00 ja lõpeb 31.10.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 31.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 07.11.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel.

Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas eelnevalt kokku leppides. Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.
Menetluse nr: 175/2018/1867
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Kristel Lobjakas
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande number 1530864

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.