Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vasara tn 24-40 (4-toaline)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vasara tn 24-40 (4-toaline)

Hetkehind: 65 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 49634
alghind oksjonil: 65 000 €
tagatisraha: 500 €
aega alguseni: 21 p, 6 tundi, 32 minutit
registreerimise algus: 08.11.2019 kl 15:50
registreerimise lõpp: 10.12.2019 kl 12:00
oksjoni algus: 10.12.2019 kl 12:00
oksjoni lõpp: 18.12.2019 kl 13:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 10.12.2019 kl 12:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Vasara tn 24
katastritunnus: 78408:808:1840
reg. osa nr: 7501101

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.11.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel GALINA SAHHAROVA'le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 7501101 kantud elamumaa 100% asukohaga Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vasara tn 24-40, mille koosseisu kuulub 756/26964 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 40, mille üldpind on 75,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 40. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 7497201 - 7502601 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 24.04.2002 asjaõiguslepinguga. Katastritunnus 78408:808:1840. Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: 4-toaline, eluruumi pind 75,6 m2. Sissepääsu korrus - 5.
Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kaire Põlts, Tallinn, Vasara tn 24 korteriühistu (registrikood 80119979) kasuks. 12.03.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.03.2019.
NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele.


Alghind: 65 000 euro(t).

Omanik: SAHHAROVA GALINA (isikukood 47205010306) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49634 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.12.2019 12:00 oksjonil ID49634 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Vasara tn 24, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.12.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.11.2019 kell 15:50 ja lõpeb 10.12.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.12.2019 kell 12:00 ja lõpeb 18.12.2019 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 04.12.2019. a kell 14:00 ja 09.12.2019. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2019/698
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Noor
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1543338

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.