2 hoonestamata kinnistut Pärnumaal, Tori vald, Kilksama küla, Poeg 40 ja Poeg 32
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2 hoonestamata kinnistut Pärnumaal, Tori vald, Kilksama küla, Poeg 40 ja Poeg 32

Hetkehind: 17 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 50124
alghind oksjonil: 17 000 €
tagatisraha: 1 700 €
aega alguseni: 27 p, 22 tundi, 37 minutit
registreerimise algus: 03.12.2019 kl 17:00
registreerimise lõpp: 02.01.2020 kl 23:59
oksjoni algus: 03.01.2020 kl 11:00
oksjoni lõpp: 13.01.2020 kl 11:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 02.01.2020 kl 23:59
linn / vald: Tori vald Kilksama küla
aadress: Poeg 32
katastritunnus: 73001:001:0189
reg. osa nr: 1595506

linn / vald: Tori vald Kilksama küla
aadress: Poeg 40
katastritunnus: 73001:001:0197
reg. osa nr: 1596306

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.12.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
2 hoonestamata kinnistut Pärnumaal, Tori vald, Kilksama küla, Poeg 40 ja Poeg 32
Kinnistusraamatust nähtuvad kanded:
I. Kinnistusregistri osa nr 1595506 ja katastritunnus 73001:001:0189 Tootmismaa 100%, Pärnu maakond, Tori vald, Kilksama küla, Poeg 32.(4259 m2).
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Marek Laanemets, JK & Co OÜ kasuks.
2. Hüpoteek summas 800 000,00 eurot JK & Co OÜ kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 1593006; 1593106; 1593206; 1593306; 1593406; 1593506; 1593606; 1593706; 1593806; 1593906; 1594006; 1594106; 1594206; 1594306; 1594406; 1594506; 1594606; 1595006; 1595106; 1595206; 1595306; 1595406; 1595806; 1595906; 1596006; 1596106; 1596206; 1596306.
Enampakkumine toimub keelumärkega ja hüpoteegiga tagatud nõude täitmiseks ning keelumärge ja hüpoteek kustutatakse.

II Kinnistusregistri osa nr 1596306 ja katastritunnus 73001:001:0197 Tootmismaa 100%, Pärnu maakond, Tori vald, Kilksama küla, Poeg 40.(4809 m2).
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Marek Laanemets, JK & Co OÜ kasuks.
2. Hüpoteek summas 800 000,00 eurot JK & Co OÜ kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 1593006; 1593106; 1593206; 1593306; 1593406; 1593506; 1593606; 1593706; 1593806; 1593906; 1594006; 1594106; 1594206; 1594306; 1594406; 1594506; 1594606; 1595006; 1595106; 1595206; 1595306; 1595406; 1595506; 1595806; 1595906; 1596006; 1596106; 1596206.

Enampakkumine toimub keelumärkega ja hüpoteegiga tagatud nõude täitmiseks ning keelumärge ja hüpoteek kustutatakse.


Alghind: 17 000 euro(t).

Omanik: AMPLION ENTERPRISES OÜ (registrikood: 12327769) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50124 ning tasuda tagatisraha 1 700 eurot Marek Laanemets arveldusarvele nr EE511010011762196228 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.01.2020 23:59 oksjonil ID50124 osalemise eest. Kinnisvara: Poeg 32, Tori vald, Pärnu maakond; Kinnisvara: Poeg 40, Tori vald, “. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.01.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.12.2019 kell 17:00 ja lõpeb 02.01.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.01.2020 kell 11:00 ja lõpeb 13.01.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine kokkuleppel kohtutäiturga. Info tel: 6 129 146 (E-N 10:00-16:00 ja R 10:00-14:00) või e-mail: marek.laanemets@kohtutaitur.eu
Menetluse nr: 014/2018/1841
Kohtutäitur Marek Laanemets
Mõisa 4, Tallinn 13522
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Marek Laanemets
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande number 1553247

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.