1-toaline korter asukohaga Kaare tn 2-7, Virtsu
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1-toaline korter asukohaga Kaare tn 2-7, Virtsu

Hetkehind: 2 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 51059
alghind oksjonil: 2 000 €
tagatisraha: 200 €
aega lõpuni: 3 p, 10 tundi, 2 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 23.01.2020 kl 23:00
registreerimise lõpp: 13.02.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 13.02.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 20.02.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 13.02.2020 kl 12:00
linn / vald: Lääneranna vald Virtsu alevik
aadress: Kaare tn 2
katastritunnus: 19502:003:0219
reg. osa nr: 2208932

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 23.01.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Raul Viikman ja Siiri Viikman-le kuuluv 1-toaline korter, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2208932 (katastritunnus 19502:003:0219) Elamumaa 100%, Pärnu maakond, Lääneranna vald, Virtsu alevik, Kaare tn 2. Pindala 5790,0 m2. 248/12622 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 7, mille üldpind on 24,80 m2 ja mille tähistus plaanil on korter number 7. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 2208332, 2208432, 2208532, [...], 2211532, 2211632, 2211732, 2211832. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 12.06.2006 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

Korteris on ehitisregistri andmetel 1 tuba ja see asub 1. korrusel.

Võlgnikele kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jao kanne nr 1 - Keelumärge Raul Viikman (isikukood 37212290242) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Themis Õigusbüroo OÜ (registrikood 12803543), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 2.12.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 5.12.2019;
III. jao kanne nr 2 - Keelumärge Siiri Viikman (isikukood 47910094720) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Bigbank AS (registrikood 10183757) kasuks. 23.12.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 5.01.2020.

Enampakkumine toimub keelumärgetega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärked kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.


Alghind: 2 000 euro(t).

Omanik: Raul Viikman (isikukood 37212290242); Siiri Viikman (isikukood 47910094720) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51059 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.02.2020 12:00 oksjonil ID51059 osalemise eest. Kinnisvara: Kaare tn 2, Lääneranna vald, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.02.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.01.2020 kell 23:00 ja lõpeb 13.02.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.02.2020 kell 14:00 ja lõpeb 20.02.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 või kohtutäituri abi Sergei Volf - tel. 5140382
Menetluse nr: 022/2015/6240, 022/2009/4693
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1572322

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.