Maja Kaude külas Jõgeva vallas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Maja Kaude külas Jõgeva vallas

Hetkehind: 15 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54296
alghind oksjonil: 15 000 €
tagatisraha: 1 500 €
aega alguseni: 3 p, 17 tundi, 39 minutit
registreerimise algus: 08.07.2020 kl 16:00
registreerimise lõpp: 11.08.2020 kl 11:00
oksjoni algus: 11.08.2020 kl 12:00
oksjoni lõpp: 18.08.2020 kl 12:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 11.08.2020 kl 11:00
linn / vald: Jõgeva vald Kaude küla
aadress: Aia
katastritunnus: 24805:001:0136
reg. osa nr: 2309835

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.07.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 2309835 kantud kinnisasi, mis asub aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kaude küla, Aia (kinnistu katastritunnusega 24805:001:0136).

Kinnistul katastrinumbriga 24805:001:0136 asub 1922 aastal ehitatud elamu. Elamu suletud netopindala on 142,80m², sellest eluruumi pind 111,3m². Elamu on puitkonstruktsioonist ja viilkatusega (eterniitkattega). Elamu fassaadiviimistlus on värvitud laudis. Elamu kõik aknad on topeltraamil olevad puitaknad. Kõik aknad ja siseuksed on vahetamata.

Ruumilahenduslikult on elamus esik, läbikäidav köök ja 5 tuba. Kahe toa seinad on kaetud kipsplaadiga ja viimistletud tapeediga. Valdavalt on eluruumides põrandakatteks laudis, kuid ühes toas ka laminaatparkett.

Elamu küttekolleteks on köögis olev puupliit koos soojamüüriga ja eluruume kütab 2 ahju. Vesi on kinnistul asuvast salvkaevust majja veetud. Soe vesi elektriboilerist. Pesemisvõimalused on saunas. Kinnistul on kuivkäimla.

Lisaks elamule on kinnistul LAUT-SARA-SAUN Ehitisregistri koodiga 114019321 suletud netopinnaga 242,5 m². Hoonest on säilinud väga väike kuuri osa.

Eesti Energia andmetel on kinnistul peakaitse 20 amprit 1 faasiga.

Kinnistu asub Tartu ja Jõgeva linna vahel. Tartusse on 52 km ja Jõgeva linna 2 km.

Kinnistu registriosa II jaos:

Kande 3 all sisse kantud omanikuna Esta Marga (isikukood 48109050244).Kinnistu registriosa

III jaos:

Kande 3 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks OMEGA INVEST OÜ (registrikood 10866568) kasuks. 7.03.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 12.03.2018. Kohtunikuabi Pille Zäär

Pärast kinnistu enampakkumisel müümist kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse.


Alghind: 15 000 euro(t).

Omanik: Esta Marga (isikukood 48109050244) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54296 ning tasuda tagatisraha 1 500 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.08.2020 11:00 oksjonil ID54296 osalemise eest. Kinnisvara: Aia, Jõgeva vald, Jõgeva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.08.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.07.2020 kell 16:00 ja lõpeb 11.08.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.08.2020 kell 12:00 ja lõpeb 18.08.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: assistent: Aap Kulik: tel 7828113; e-post: aap.kulik@tartutaitur.ee.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2018/610
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Aap Kulik
Telefon: 7828113
E-post: aap.kulik@tartutaitur.ee
Teadaande number 1627290

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.