HOONESTATUD KINNISTU, UDU TN 11, LAAGRI ALEVIK, 1 858m2
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

HOONESTATUD KINNISTU, UDU TN 11, LAAGRI ALEVIK, 1 858m2

Hetkehind: 120 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 55871
alghind oksjonil: 120 000 €
tagatisraha: 12 000 €
aega alguseni: 6 p, 2 tundi, 46 minutit
registreerimise algus: 16.09.2020 kl 12:00
registreerimise lõpp: 06.10.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 06.10.2020 kl 12:00
oksjoni lõpp: 14.10.2020 kl 12:00
pikenemise intervall: 30 min
laekumise tähtpäev: 06.10.2020 kl 11:00
linn / vald: Saue vald Laagri alevik
aadress: Udu tn 11
katastritunnus: 72703:001:0104
reg. osa nr: 6618502

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.09.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Anatoli Jaroslavski pärandvara (isikukood 34901012393)  pankrotihaldur Kristo Teder avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Uus registriosa number 6618502

I jagu
72703:001:0104, Elamumaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Udu tn 11, 1858m2

II jagu
omanik Ljudmila Jaroslavskaja (isikukood 44803112221)

III jagu

Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Narva-Jõesuu linn, E. Vilde tn 12 korteriühistu (registrikood 80245566) kasuks. 27.11.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 4.12.2019.

IV jagu

Hüpoteek summas 2 035 000,00 krooni Krediidipanga Liisingu Aktsiaselts (registrikood 10079244) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Kinnistu kuulub Anatoli Jaroslavski pärandvara ja Ljudmilla Jaroslavskaja ühisvara hulka ja kinnistu müük toimub Anatoli Jaroslavskaja pärandvara pankrotihalduri ja Ljudmilla Jaroslavskaja vahel sõlmitud kokkuleppe alusel pankrotihalduri kontrolli all.


Alghind: 120 000 euro(t).

Omanik: Anatoli Jaroslavski pärandvara (isikukood 34901012393) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55871 ning tasuda tagatisraha 12 000 eurot Kristo Teder arveldusarvele nr EE732200221056060954 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.10.2020 11:00 oksjonil ID55871 osalemise eest. Kinnisvara: Udu tn 11, Saue vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.10.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.09.2020 kell 12:00 ja lõpeb 06.10.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.10.2020 kell 12:00 ja lõpeb 14.10.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub kokkuleppel halduriga. Varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid ei hüvitata. Haldur ei vastuta võõrandatud asja võimalike puuduste eest. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning haldur ei anna omandajale vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta võimalike puuduste eest. Müüdav kinnistu on Anatoli Jaroslavski pärandvara ja Ljudmilla Jaroslavaskaja ühisomand, mille müük toimub Anatoli Jaroslavski pärandvara pankrotihalduri ja Ljudmilla Jaroslavskaja vahel sõlmitud notariaalse kokkuleppe alusel pankrotihalduri kontrolli all. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse vara müügiks notariaalne kokkulepe, mille käigus kustutatakse vara koormavad hüpoteegid. Vara ostja kannab tehinguga seonduvad kulud, sealhulgas notari tasu.
Menetluse nr: 2-19-8612
pankrotihaldur Kristo Teder
Tatari 25, 10116 Tallinn
Telefon: 6640620
E-post: kristo@mmab.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristo Teder
Telefon: 6640600
E-post: kristo.teder@mmab.ee
Teadaande number 1655101

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.