Kinnistu asukohaga Künni tee 7, Adra küla, Harku vald, Harju maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kinnistu asukohaga Künni tee 7, Adra küla, Harku vald, Harju maakond

Hetkehind: 13 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 56275
alghind oksjonil: 13 500 €
tagatisraha: 1 350 €
aega alguseni: 0 p, 16 tundi, 47 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 01.10.2020 kl 16:00
registreerimise lõpp: 27.10.2020 kl 10:00
oksjoni algus: 28.10.2020 kl 10:00
oksjoni lõpp: 03.11.2020 kl 10:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 27.10.2020 kl 10:00
linn / vald: Harku vald Adra küla
aadress: Künni tee 7
katastritunnus: 19801:011:0724
reg. osa nr: 9508902

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 01.10.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Mati Roodes avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kinnisasi asukohaga Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Künni tee 7, reg osa nr 9508902.

Kinnisasja kogupindala 16309,0 m2. Maa sihtotstarve maatulundusmaa 100%. Kinnisasjal paikneb pooleliolev palkmaja. Olemas on elekter. Kinnisasi on arestitud 27.02.2020 SIA GelvoraSergel kasuks.

Kinnisasja III jaos lasuvad järgmised koormatised ja kitsendused:
2. järjekohal lasub isiklik kasutusõigus osaühing Jaotusvõrk (registrikood 11050857, Tallinna linn) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks elektrivõrgu talituse tagamise eesmärgil kasutusõiguse alal elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses vastavalt 06.03.2007.a sõlmitud lepingu lisaks nr üks (1) olevale plaanile.
4. järjekohal lasub keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks SIA,,GELVORA" ja kohtutäitur Mati Roodes kasuks.

Kinnisasja IV jaos lasub:
2. järjekohal lasub hüpoteek summas 1 458 600,00 krooni ehk 93 221,53 eurot AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Keelumärge kustutatakse pärast kinnisasja võõrandamist sundenampakkumisel. Hüpoteek AS LHV Pank kasuks kustutamisele ei kuulu! Seisuga 11.02.2020 on hüpoteegiga tagatud nõude jääk 43 689,91 eurot. Nõue ei ole lõplik ning võib ajas muutuda.


Alghind: 13 500 euro(t). kinnisasja jääb koormama hüpoteek AS LHV Pank kasuks

Omanik: Deniss Tarassov (isikukood 37909080214) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=56275 ning tasuda tagatisraha 1 350 eurot Mati Roodes, kohtutäitur arveldusarvele nr EE821010010124747012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.10.2020 10:00 oksjonil ID56275 osalemise eest. Kinnisvara: Künni tee 7, Harku vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.10.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.10.2020 kell 16:00 ja lõpeb 27.10.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.10.2020 kell 10:00 ja lõpeb 03.11.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga saab tutvuda selle asukohas kohtutäituriga kokkulepitud ajal. Info tel 53 03 6666, 653 1111 ja Mati.Roodes@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 026/2019/1006
Kohtutäitur Mati Roodes
Kentmanni 22-12, 10116 Tallinn
Telefon: 6531111
E-post: Mati.Roodes@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Mati Roodes
Telefon: 6531111
E-post: Mati.Roodes@taitur.just.ee
Teadaande number 1661626

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse