Lille 6 (endine Metsa 7), Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (elamumaa 100 %, 996,0 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Lille 6 (endine Metsa 7), Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (elamumaa 100 %, 996,0 m2)

Hetkehind: 25 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 61831
alghind oksjonil: 25 000 €
tagatisraha: 2 500 €
aega lõpuni: 4 p, 13 tundi, 10 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 25.06.2021 kl 13:00
registreerimise lõpp: 21.07.2021 kl 12:00
oksjoni algus: 21.07.2021 kl 15:00
oksjoni lõpp: 28.07.2021 kl 15:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 21.07.2021 kl 12:00
linn / vald: Saaremaa vald Saare maakond vald;Kärla alevik
aadress: Lille tn 6
katastritunnus: 37301:003:0122
reg. osa nr: 773334

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 25.06.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Enno Kermik avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Pärnu tööpiirkonna kohtutäitur Enno Kermik müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel Alje Ero (47009020022) kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 773334 kantud elamumaa asukohaga Saare maakond, Saaremaa vald, Kärla alevik, Lille 6 (endine Metsa 7, katastritunnus: 37301:003:0122, 996,0 m2). Käesolevat kinnisasja koormavad järgnevad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:
III jagu 1 järjekohal: Keelumärge käsutamise keelamiseks OÜ AF Võlamenetlus(12290871), kohtutäitur Enno Kermik kasuks.
IV jagu 2 järjekohal: Hüpoteek summas 160 000 EEK AS Hansapank(10060701)kasuks.
IV jagu 3 järjekohal: Hüpoteek summas 330 000 EEK AS Hansapank(10060701)kasuks.
IV jagu 4 järjekohal: Hüpoteek summas 210 000 EEK AS Hansapank(10060701)kasuks.
Enampakkumine toimub keelumärkega ja hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks.
Kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 4-toaline üksikelamu, mille eluruumi pindala on 69,7 m2


Alghind: 25 000 euro(t).

Omanik: Alje Ero (isikukood 47009020022) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=61831 ning tasuda tagatisraha 2 500 eurot Enno Kermik arveldusarvele nr EE291010010124452019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.07.2021 12:00 oksjonil ID61831 osalemise eest. Kinnisvara: Lille tn 6, Saaremaa vald, Saare maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.07.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.06.2021 kell 13:00 ja lõpeb 21.07.2021 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.07.2021 kell 15:00 ja lõpeb 28.07.2021 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 45 45 626, 5568 4592 või e-posti teel enno.kermik@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 180/2018/16
Kohtutäitur Enno Kermik
Lossi 4a, 93816 Kuressaare
Telefon: 4545626
E-post: enno.kermik@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja Elena Tisler
Telefon: 4545626
E-post: enno.kermik@taitur.just.ee
Teadaande number 1779127

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse