2-toaline korter: Narva, Kreenholmi tn 34-67 (48,10 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-toaline korter: Narva, Kreenholmi tn 34-67 (48,10 m2)

Hetkehind: 10 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 62847
alghind oksjonil: 10 000 €
tagatisraha: 500 €
aega lõpuni: 0 p, 13 tundi, 59 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 18.08.2021 kl 16:00
registreerimise lõpp: 16.09.2021 kl 16:00
oksjoni algus: 17.09.2021 kl 10:00
oksjoni lõpp: 24.09.2021 kl 10:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 16.09.2021 kl 16:00
linn / vald: Narva linn
aadress: Kreenholmi tn 34
katastritunnus: 51105:003:0073
reg. osa nr: 967709

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 18.08.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kinnistu koosseis:

Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Narva linn, Kreenholmi tn 34.

481/53522 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 67, mille üldpind on 48,10 m2 ja mille tähistus plaanil on 67. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 961109, 961209, 961309, 961409, 961509, 961609, 961709, 961809, 961909, 962009, 962109, 962209, 962309, 962409, 962509, 962609, 962709, 962809, 962909, 963009, 963109, 963209, 963309, 963409, 963509, 963609, 963709, 963809, 963909, 964009, 964109, 964209, 964309, 964409, 964509, 964609, 964709, 964809, 964909, 965009, 965109, 965209, 965309, 965409, 965509, 965609, 965709, 965809, 965909, 966009, 966109, 966209, 966309, 966409, 966509, 966609, 966709, 966809, 966909, 967009, 967109, 967209, 967309, 967409, 967509, 967609, 967809, 967909, 968009, 968109, 968209, 968309, 968409, 968509, 968609, 968709, 968809, 968909, 969009, 969109, 969209, 969309, 969409, 969509, 969609, 969709, 969809, 969909, 970009, 970109, 970209, 970309, 970409, 970509, 970609, 970709, 970809, 970909, 971009, 971109, 971209, 971309, 971409, 971509, 971609, 971709, 971809, 971909, 972009, 972109, 972209, 972309, 972409, 972509, 972609, 972709, 972809, 972909, 973009. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 1.03.2002 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

Koormatised ja kitsendused:

III jaos 1. järjekohal isiklik kasutusõigus ühiselt Sergei Ivanov (isikukood 33507143748), Albina Ivanova (isikukood 44103173738) kasuks. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest. 4.07.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.07.2018. JÄÄB PÜSIMA.

III jaos 2 järjekohal keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Mariya Ivanova (isikukood 60501087028), kohtutäitur Andrei Krek (isikukood 38005273727) kasuks. 27.01.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 29.01.2020.

Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.
Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 10 000 euro(t). Isikliku kasutusõigusega!

Omanik: ALEXANDER IVANOV (sünniaeg 29.09.1973) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=62847 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.09.2021 16:00 oksjonil ID62847 osalemise eest. Kinnisvara: Kreenholmi tn 34, Narva linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.09.2021 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.08.2021 kell 16:00 ja lõpeb 16.09.2021 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.09.2021 kell 10:00 ja lõpeb 24.09.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2014/2353
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1804535

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse