Ärihoone asukohaga Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Rakvere tn 12b (pindala 2229 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Ärihoone asukohaga Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Rakvere tn 12b (pindala 2229 m2)

Hetkehind: 322 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 67378
alghind oksjonil: 322 000 €
tagatisraha: 5 000 €
aega alguseni: 0 p, 9 tundi, 21 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 01.06.2022 kl 17:00
registreerimise lõpp: 05.07.2022 kl 16:00
oksjoni algus: 06.07.2022 kl 10:00
oksjoni lõpp: 13.07.2022 kl 10:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 05.07.2022 kl 16:00
linn / vald: Jõhvi vald Jõhvi linn
aadress: Rakvere tn 12b
katastritunnus: 25301:005:0370
reg. osa nr: 413408

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 01.06.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ärimaa 100%, Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Rakvere tn 12b. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel.

III jaos 1.järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 16.11.2021 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 23.11.2021. Kuulub kustutamisele.

III jaos 2.järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS TBB pank (registrikood 10237984) kasuks. 12.01.2022 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 13.01.2022. Kuulub kustutamisele.

IV jaos 1.järjekohal hüpoteek summas 351 000,00 eurot AS TBB pank (registrikood 10237984) kasuks. Kuulub kustutamisele.

IV jaos 2.järjekohal hüpoteek summas 150 000,00 eurot Sihtasutus KredEx (registrikood 90006012) kasuks. Kuulub kustutamisele.

Katastriüksusel 25301:005:0370 asuvad ehitised:

Ladu, kauplus, kondiitritsehh, administratiivhoone.


Alghind: 322 000 euro(t).

Omanik: ORTI GRUPP OÜ (registrikood: 11089405) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=67378 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.07.2022 16:00 oksjonil ID67378 osalemise eest. Kinnisvara: Rakvere tn 12b, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.07.2022 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.06.2022 kell 17:00 ja lõpeb 05.07.2022 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.07.2022 kell 10:00 ja lõpeb 13.07.2022 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2022/110
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1931286

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse