2-toaline korter aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pallasti tn 43-5 (48,00 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

2-toaline korter aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pallasti tn 43-5 (48,00 m2)

Hetkehind: 95 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 81571
alghind oksjonil: 95 000 €
tagatisraha: 4 500 €
aega alguseni: 11 p, 9 tundi, 27 minutit
registreerimise algus: 02.04.2024 kl 17:15
registreerimise lõpp: 02.05.2024 kl 10:15
oksjoni algus: 02.05.2024 kl 11:15
oksjoni lõpp: 09.05.2024 kl 11:15
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 02.05.2024 kl 10:15
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Pallasti tn 43
katastritunnus: 78403:301:1250
reg. osa nr: 3116101

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 02.04.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
NB! Kohtutäitur Risto Sepp müüb kinnisasja koos Mariliis Klimova pankrotihalduriga Eve Selberg.


Enampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3116101 alla kantud korteriomand aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pallasti tn 43 (katastritunnus nr 78403:301:1250, elamumaa 100%) 480/13226 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 5, mille üldpind on 48,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 5. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 3115701, 3115801, 3115901, 3116001, 3116201, 3116301, 3116401, 3116501, 3116601, 3116701, 3116801, 3116901, 3117001, 3117101, 3117201, 3117301, 3117401, 3117501, 3117601, 3117701, 3117801, 3117901, 3118001, 3118101, 3118201, 3118301, 3118401, 3118501.

Omanikuna II jaos on sisse kantud Anna Klimova (isikukood 60103200812) 1/4 kaasomandist; Mariliis Klimova (isikukood 48005010313) 3/4 kaasomandist.

III jao kande nr 1 alla on sisse kantud keelumärge Anna Klimova (isikukood 60103200812) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703), kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks.

IV jao kande nr 2 alla on sisse kantud hüpoteek summas 54 000,00 eurot Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 22.03.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 27.03.2019. Kohtunikuabi Ave Talts. Hüpoteek on koormatud pandiga OÜ Hargold Konsultatsioonid (registrikood 10778663) kasuks. Panditud hüpoteegipidaja ja pandipidaja vahel 07.08.2015 sõlmitud laenulepingust nr. 72/08.2015 tulenevate pandipidaja nõuete täitmise tagamiseks. 3.02.2020 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 6.02.2020. Kohtunikuabi Marika Sander.
IV jao kande nr 3 alla on sisse kantud hüpoteek summas 17 000,00 eurot Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 6.06.2019 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 12.06.2019. Kohtunikuabi Elle Lumiste. Hüpoteek on koormatud pandiga OÜ Hargold Konsultatsioonid (registrikood 10778663) kasuks. Panditud hüpoteegipidaja ja pandipidaja vahel 07.08.2015 sõlmitud laenulepingust nr. 72/08.2015 tulenevate pandipidaja nõuete täitmise tagamiseks. 3.02.2020 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 6.02.2020. Kohtunikuabi Marika Sander.
IV jao kande nr 4 alla on sisse kantud hüpoteek summas 28 000,00 eurot Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 18.02.2021 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 19.02.2021. Kohtunikuabi Siiri Lend. Hüpoteek on koormatud pandiga OÜ Hargold Konsultatsioonid (registrikood 10778663) kasuks. Märkus hüpoteegipidaja ja pandipidaja vahel 07.08.2015 sõlmitud laenulepingust nr 72/08.2015 tulenevate pandipidaja nõuete täitmise tagamiseks. 18.02.2021 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.02.2021. Kohtunikuabi Siiri Lend.
IV jao kande nr 5 alla on sisse kantud hüpoteek summas 30 000,00 eurot Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 2.02.2022 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 7.02.2022. Kohtunikuabi Eha Soots.

Korter on 2-toaline ja asub 5-korruselise elamu 2.korrusel (2/5), üldpind 48,00 m2.

KUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO:
Enampakkumine viiakse läbi sissenõudja nõude ja ühinenud sissenõudjate nõuete täitmiseks ning pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge kustutatakse ja hüpoteegid kustutatakse.

NB! Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras nagu see on ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.


Alghind: 95 000 euro(t).

Omanik: Mariliis Klimova (isikukood 48005010313); ANNA KLIMOVA (isikukood 60103200812) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81571 ning tasuda tagatisraha 4 500 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.05.2024 10:15 oksjonil ID81571 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Pallasti tn 43, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.05.2024 kell 10:15. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.04.2024 kell 17:15 ja lõpeb 02.05.2024 kell 10:15.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 02.05.2024 kell 11:15 ja lõpeb 09.05.2024 kell 11:15. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
triin.kattel@taitur.net
Menetluse nr: 027/2023/3420
Kohtutäitur Risto Sepp
Pärnu mnt 10 Tallinn 10148
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja TRIIN KATTEL
Telefon: 6129155
E-post: triin.kattel@taitur.net
Teadaande number 2239924

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse