MAJA LOKUTAL "MEIERI"
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

MAJA LOKUTAL "MEIERI"

Hetkehind: 33 900 €

OKSJONI ANDMED      ID: 51994
alghind oksjonil: 33 900 €
tagatisraha: 3 390 €
aega alguseni: 1 p, 9 tundi, 4 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 16.03.2020 kl 12:00
registreerimise lõpp: 06.04.2020 kl 17:00
oksjoni algus: 08.04.2020 kl 09:00
oksjoni lõpp: 04.05.2020 kl 09:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 07.04.2020 kl 17:00
linn / vald: Türi vald Lokuta küla
aadress: Meieri // Järva maakond, Türi vald, Lokuta küla, Meieri
katastritunnus: 83601:002:0002
reg. osa nr: 1567036

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.03.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Virge Välb avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
KINNISTU NR.1567036(HR andmetel kuulub kinnistu koosseisu elamu ja laut) katastritunnus 83601:002:0002 asuk Meieri , Lokuta k , Türi vald JÄRVAMAA ÜLDPINNAGA 2346 ruutmeetrit

Alghind: 33 900 euro(t).

Omanik: LATOM OÜ (registrikood: 12636231) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51994 ning tasuda tagatisraha 3 390 eurot Virge Välb, kohtutäitur arveldusarvele nr EE211010010124043017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.04.2020 17:00 oksjonil ID51994 osalemise eest. Kinnisvara: Meieri // Järva maakond, Türi vald, Lokuta küla, Meieri, Türi vald,“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.04.2020 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.03.2020 kell 12:00 ja lõpeb 06.04.2020 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.04.2020 kell 09:00 ja lõpeb 04.05.2020 kell 09:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 3 390 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Virge.Valb@taitur.just.ee
Menetluse nr: 120/2017/637
Kohtutäitur Virge Välb
Tallinna 18, 72711 Paide
Telefon: 3848725
E-post: Virge.Valb@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Virge Välb
Telefon: 3848725
E-post: Virge.Valb@taitur.just.ee
Teadaande number 1590173

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.