Korteriomandi, registriosa 3800031, Ehitajate tn 1, Kunda, müük
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Korteriomandi, registriosa 3800031, Ehitajate tn 1, Kunda, müük

Hetkehind: 5 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 46537
alghind oksjonil: 5 000 €
tagatisraha: 500 €
aega alguseni: 6 p, 18 tundi, 22 minutit
registreerimise algus: 12.06.2019 kl 15:00
registreerimise lõpp: 03.07.2019 kl 11:00
oksjoni algus: 03.07.2019 kl 12:00
oksjoni lõpp: 10.07.2019 kl 12:00
pikenemise intervall: 15 min
laekumise tähtpäev: 03.07.2019 kl 11:00
linn / vald: Viru-Nigula vald Kunda linn
aadress: Ehitajate tn 1
katastritunnus: 34501:005:0023
reg. osa nr: 3800031

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.06.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Janek Luik (isikukood 38301226020)  pankrotihaldur Maarja Roht avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Korteriomand, registriosa nr 3800031, katastritunnus 34501:005:0023, aadress Ehitajate tn 1, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, korter nr 10, 646/9924 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 10, mille üldpind on 64,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 10. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 3799131, 3799231, 3799331, 3799431, 3799531, 3799631, 3799731, 3799831, 3799931, 3800131, 3800231, 3800331, 3800431, 3800531, 3800631. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 30.05.2005 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

Kinnistusraamatusse kantud III jao kehtivad kanded:
1. kanne - Kustutatud 18.05.2018 kohtutäituri avalduse alusel 25.05.2018. Kohtunikuabi Ester Kärtner
2. kanne - Märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta. 18.05.2018 pankrotihalduri avalduse, 14.05.2018 kohtumääruse alusel sisse kantud 25.05.2018. Kohtunikuabi Ester Kärtner

Kinnistusraamatusse kantud IV jao kehtivad kanded:
1. kanne - Hüpoteek summas 500 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 15.02.2007 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 6.03.2007.Kohtunikuabi Ülle Juhanson

MÄRKUSED:
1. Korteriomandi aadressil tegutseb KÜ Kunda Ehitajate 1. Korteriühistu ees on võlgnevused.
2. Võlgnikul on korteriomandi kaudne valdus. Korteriomandi otsene valdus on kolmandal isikul.
3. Ostja on kohustatud kandma mistahes muud kulud (sh vallasvara omandi ümbervormistamiseks, koristamiseks, parendamiseks jne).
4. Enampakkumise objektiks olev vara müüakse sellises seisukorras (sh õiguslikus ja füüsilises seisukorras), nagu see enampakkumise hetkel on, ning vara omandaja ei saa seoses enampakkumise objektiks oleva vara seisukorraga pankrotihaldurile mingisuguseid nõudeid ega pretensioone esitada. Vara müümisel ei vastuta pankrotihaldur mistahes puuduste eest olenemata nende tekkimisajast.


Alghind: 5 000 euro(t). käibemaksuvaba müük

Omanik: Janek Luik (isikukood 38301226020) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46537 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Janek Luik arveldusarvele nr EE792200221034886037 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.07.2019 11:00 oksjonil ID46537 osalemise eest. Kinnisvara: Ehitajate tn 1, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.07.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.06.2019 kell 15:00 ja lõpeb 03.07.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.07.2019 kell 12:00 ja lõpeb 10.07.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga on võimalik tutvuda vaid eelnevalt e-posti maarja.roht@haldur.eu teel kokkulepitud ajal alates kuulutuse ilmumisest kuni enampakkumise alguseni. Enampakkumise tingimused ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 2-18-6049
pankrotihaldur Maarja Roht
Kotzebue 9, 10412 Tallinn
Telefon: 6270444
E-post: maarja.roht@haldur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Maarja Roht
Telefon: 6270444
E-post: maarja.roht@haldur.eu
Teadaande number 1482717

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.