3-TOALINE KORTER
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-TOALINE KORTER

Hetkehind: 6 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47961
alghind oksjonil: 6 000 €
tagatisraha: 600 €
aega alguseni: 23 p, 17 tundi, 43 minutit
registreerimise algus: 14.08.2019 kl 14:00
registreerimise lõpp: 09.09.2019 kl 23:59
oksjoni algus: 10.09.2019 kl 10:00
oksjoni lõpp: 17.09.2019 kl 11:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 09.09.2019 kl 23:59
linn / vald: Jõhvi vald Jõhvi linn
aadress: Puru tee 22 // Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 22
katastritunnus: 25301:008:0029
reg. osa nr: 1200108

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.08.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1200108.
Katastritunnus 25301:008:0029.
Sihtotstarve ja asukoht:
Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 22.
Pindala 6025 m2.
613/40099 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 24, mille üldpind on 61,30 m2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 1197808, 1197908, 1198008, 1198108, 1198208, 1198308, 1198408, 1198508, 1198608, 1198708, 1198808, 1198908, 1199008, 1199108, 1199208, 1199308, 1199408, 1199508, 1199608, 1199708, 1199808, 1199908, 1200008, 1200208, 1200308, 1200408, 1200508, 1200608, 1200708, 1200808, 1200908, 1201008, 1201108, 1201208, 1201308, 1201408, 1201508, 1201608, 1201708, 1201808, 1201908, 1202008, 1202108, 1202208, 1202308, 1202408, 1202508, 1202608, 1202708, 1202808, 1202908, 1203008, 1203108, 1203208, 1203308, 1203408, 1203508, 1203608, 1203708, 1203808, 1203908, 1204008, 1204108, 1204208, 1204308, 1204408, 1204508, 1204608, 1204708, 1204808, 1204908, 1205008, 1205108, 1205208, 1205308, 1205408, 1205508, 1205608, 1205708, 1205808, 1205908, 1206008, 1206108, 1206208 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.
3-toaline keskküttega korter eluruumi pinnaga 61,3 m2, V korrus.


Alghind: 6 000 euro(t).

Omanik: ALEKSANDR UVAROV (isikukood 39308132210); OKSANA UVAROVA (isikukood 48503292216) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47961 ning tasuda tagatisraha 600 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.09.2019 23:59 oksjonil ID47961 osalemise eest. Kinnisvara: Puru tee 22 // Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 2“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.09.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.08.2019 kell 14:00 ja lõpeb 09.09.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.09.2019 kell 10:00 ja lõpeb 17.09.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal korteri asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks.28.02.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 5.03.2018. Kohtunikuabi Siiri Lend.
Hüpoteek summas 11 600,00 eurot AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 27.10.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.11.2014. Kohtunikuabi Ester Kärtner.
Vara käsutamise keelumärge ja hüpoteek kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Menetluse nr: 158/2018/283
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1508390

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.