3-toaline korter Põllu 8-9, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3-toaline korter Põllu 8-9, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Hetkehind: 500 €

OKSJONI ANDMED      ID: 48467
alghind oksjonil: 500 €
tagatisraha: 50 €
aega alguseni: 22 p, 0 tundi, 45 minutit
registreerimise algus: 10.09.2019 kl 17:00
registreerimise lõpp: 10.10.2019 kl 10:00
oksjoni algus: 10.10.2019 kl 11:00
oksjoni lõpp: 15.10.2019 kl 12:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 10.10.2019 kl 10:00
linn / vald: Lääne-Nigula vald Palivere alevik
aadress: Põllu tn 8
katastritunnus: 77601:004:0041
reg. osa nr: 2700032

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.09.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Tarvi Söömer avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Merle Ojalt'le (sünd 05.06.1976) kuuluv 3-toaline korter Põllu tn 8-9, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond. Registriosa nr.2700032, katastritunnus 77601:004:0041, elamumaa 100%, Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Põllu tn 8. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel. Pindala 3785 m2. Maakatastri andmed üle võetud 20.03.2017. 599/34943 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 9, mille üldpind on 59,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 9. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2699232, 2699332, 2699432, 2699532, 2699632, 2699732, 2699832, 2699932, 2700132, 2700232, 2700332, 2700432, 2700532, 2700632, 2700732, 2700832, 2700932, 2701032, 2701132, 2701232, 2701332, 2701432, 2701532, 2701632, 2701732, 2701832, 2701932, 2702032, 2702132, 2702232, 2702332, 2702432, 2702532, 2702632, 2702732, 2702832, 2702932, 2703032, 2703132, 2703232, 2703332, 2703432, 2703532, 2703632, 2703732, 2703832, 2703932, 2704032, 2704132, 2704232, 2704332, 2704432, 2704532, 2704632, 2704732, 2704832, 2704932, 2705032, 2705132 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 28.07.2009 kinnistamisavaldusega.
Katastriüksusel 77601:004:0041 asuvad ehitised: ehitise nimetus- 60 korteriga elamu, ehitisregistri kood 105011659, tüüp- hoone, korruste arv- 5, omandi liik- kinnisasi, ehitise staatus- kasutusel.
Korter asub viiendal korrusel ning on elamiskõlbmatu ja vajab remonti.

KOORMATISED JA KITSENDUSED

Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Folkia AS Eesti AS (registrikood 11913301) kasuks. 19.06.2012 kohtutäituri avalduse, 15.05.2012 kohtumääruse alusel sisse kantud 25.06.2012. Kohtunikuabi Pille Zäär.

Omanik: Merle Ojalt (isikukood 47606054712), 28.07.2009 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.09.2009. Kohtunikuabi Pille Zäär.


Alghind: 500 euro(t).

Omanik: MERLE OJALT (isikukood 47606054712) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48467 ning tasuda tagatisraha 50 eurot Tarvi Söömer, kohtutäitur arveldusarvele nr EE371010010123694014 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.10.2019 10:00 oksjonil ID48467 osalemise eest. Kinnisvara: Põllu tn 8, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.10.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.09.2019 kell 17:00 ja lõpeb 10.10.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 15.10.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varadega tutvumise aeg tuleb enne kordusenampakkumise algust kokku leppida kohtutäituriga. Täpsemat infot saab kohtutäitur Tarvi Söömeri büroost- Karja 17, Haapsalu, tel 473 3322 või e-mail: tarvi.soomer@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 133/2012/654
Kohtutäitur Tarvi Söömer
Karja 17, 90502 Haapsalu
Telefon: 4733322
E-post: Tarvi.Soomer@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Aive Aasmäe
Telefon: 4733322
E-post: Tarvi.Soomer@taitur.just.ee
Teadaande number 1518067

UUED ENAMPAKKUMISED

Pilt

ühetoaline korter

Alghind: 16 500 €

Pilt

elamumaa 100%

Alghind: 8 000 €

Pilt

Elamu Tartu linnas

Alghind: 13 000 €

Vaata kõiki enampakkumisi

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.