HOONESTATUD ÄRIMAA JÕHVI LINNAS 16039M2
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

HOONESTATUD ÄRIMAA JÕHVI LINNAS 16039M2

Hetkehind: 70 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 50087
alghind oksjonil: 70 000 €
tagatisraha: 7 000 €
aega alguseni: 40 p, 15 tundi, 27 minutit
registreerimise algus: 29.11.2019 kl 18:00
registreerimise lõpp: 20.01.2020 kl 23:59
oksjoni algus: 21.01.2020 kl 18:00
oksjoni lõpp: 29.01.2020 kl 13:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 20.01.2020 kl 23:59
linn / vald: Jõhvi vald Jõhvi linn
aadress: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaasiku tn 5
katastritunnus: 25301:007:0034
reg. osa nr: 3809008

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.11.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kristel Maalman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
hoonestatud kinnistu asukohaga Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaasiku tn 5 (registriosa nr 3809008, katastritunnus 25301:007:0034, ärimaa 100%, pindala 16039 m2, EHR andmetel seisuga 24.01.2019 asuvad kinnistul põhihoone (ehitisealune pind 1111 m2) ja mööblitsehh (ehitisealune pind 378 m2).

Kinnistusraamatu III jakku sisse kantud keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks.
Kinnistusraamatu III jakku sisse kantud keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks AS Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks.
Kõik käsutamise keelumärked kuuluvad kustutamisele peale edukat enampakkumist.

Kinnistusraamatu IV jakku sisse kantud hüpoteegid summas 60000,00 eurot ja 50000.00 eurot OÜ Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks.
Kõik hüpoteegi kanded kuuluvad kustutamisele peale edukat enampakkumist.


Alghind: 70 000 euro(t). Alghinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse.

Omanik: Kserum Trans Service OÜ (registrikood: 12446114) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50087 ning tasuda tagatisraha 7 000 eurot Kristel Maalman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 20.01.2020 23:59 oksjonil ID50087 osalemise eest. Kinnisvara: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaasiku tn 5, Jõhvi vald“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 20.01.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.11.2019 kell 18:00 ja lõpeb 20.01.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.01.2020 kell 18:00 ja lõpeb 29.01.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnisasjaga 14.01.2020 kl 17:00-18:00.
Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.
Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.
Menetluse nr: 095/2018/2528
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Viktor Susi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande number 1551897

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.