Korter aadressil Viimsi vald, Haabneeme alevik, Randvere tee 15-8
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Korter aadressil Viimsi vald, Haabneeme alevik, Randvere tee 15-8

Hetkehind: 135 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 50095
alghind oksjonil: 135 000 €
tagatisraha: 13 500 €
aega alguseni: 18 p, 11 tundi, 57 minutit
registreerimise algus: 29.11.2019 kl 19:15
registreerimise lõpp: 30.12.2019 kl 13:30
oksjoni algus: 30.12.2019 kl 14:30
oksjoni lõpp: 08.01.2020 kl 15:30
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 30.12.2019 kl 13:30
linn / vald: Viimsi vald Haabneeme alevik
aadress: Randvere tee 15
katastritunnus: 89001:010:6820
reg. osa nr: 3186902

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.11.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Eva Õim'ile (45502122739) kuuluv korter asukohaga Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Randvere tee 15-8.
Korteris on 3 tuba, köök, esik, wc ja vannituba koos ning rõdu.

Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3186902 (katastritunnus 89001:010:6820) kantud elamumaa, asukohaga Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Randvere tee 15. Pindala 3920,00 m2. 780/18720 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 8, mille üldpind on 78,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 8. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3186202,?,3188902 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

Kinnisasja koormavad järgnevad kinnistusraamatusse kantud kehtivad piiratud asjaõigused:
III jagu 1. järjekoht: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Maarja Mürk (isikukood 48712245711), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 12.06.2015 kohtutäituri avalduse, 24.01.2014 kohtuotsuse alusel sisse kantud 17.06.2015.

IV jagu 2. järjekoht: Kohtulik hüpoteek summas 35 000,00 eurot Maarja Järvekald (isikukood 48712245711) kasuks. 24.01.2012 kohtumääruse alusel sisse kantud 8.02.2012.

IV jagu 3. järjekoht: Hüpoteek summas 89 000,00 eurot OÜ Draakonipuu Investeeringud (registrikood 12835885) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 21.05.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 21.05.2015.

Vastavalt 01.01.2018.a. jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Korteriühistu pandiõiguse suurus on korteriomandi eelmise majandusaasta majandamiskulude summa. Korteriühistu pandiõiguse suurus määratakse korteriomanike üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruande järgi omandi ülemineku päeva seisuga.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks.
Keelumärge ning hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 135 000 euro(t).

Omanik: Eva Õim (isikukood 45502122739) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50095 ning tasuda tagatisraha 13 500 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.12.2019 13:30 oksjonil ID50095 osalemise eest. Kinnisvara: Randvere tee 15, Viimsi vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.12.2019 kell 13:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.11.2019 kell 19:15 ja lõpeb 30.12.2019 kell 13:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.12.2019 kell 14:30 ja lõpeb 08.01.2020 kell 15:30. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 20.12.2019.a. kell 15:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Tutvumiseks võtta ühendust kohtutäituri büroo töötaja Heldin Toomingas?ega 56 694 883 või saata kiri heldin.toomingas@taituriabi.vilippus.ee.
Menetluse nr: 022/2015/3532
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Heldin Toomingas
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1552000

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.