Rapla maakond, Kohila vald, Aespa alevik, Optimisti tn 6
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Rapla maakond, Kohila vald, Aespa alevik, Optimisti tn 6

Hetkehind: 45 270 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54089
alghind oksjonil: 45 270 €
tagatisraha: 4 527 €
aega alguseni: 23 p, 23 tundi, 2 minutit
registreerimise algus: 30.06.2020 kl 14:00
registreerimise lõpp: 04.08.2020 kl 14:00
oksjoni algus: 05.08.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 12.08.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 04.08.2020 kl 17:00
linn / vald: Kohila vald Aespa alevik
aadress: Optimisti tn 6
katastritunnus: 31705:038:0060
reg. osa nr: 397837

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.06.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Õnne Pajur avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
TARMO LUHALAIDle (37803030284) kuuluva kinnisasja asukohagaRapla maakond, Kohila vald, Aespa alevik, Optimisti tn 6, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 397837, katastritunnusega 31705:038:0060. Kinnistu kogu suurus on 1073 m2.

Ehitisregistri andmetel asub kinnistul:
elamu, mille ehitisealune pind on ca 100m2;
aiamaja, mille ehitisealune pind on 41m2;
kuur-kasvuhoone, mille ehitisealune pind on 22m2;
veekaev.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Isiklik kasutusõigus elamule Kathry Õun kasuks. Isiklik kasutusõigus on tähtajatu. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest. 12.05.2016 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 17.05.2016. Kohtunikuabi Mare Tomingas

Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Kevin Luhalaid, Mattias Luhalaid, kohtutäitur Õnne Pajur kasuks. 27.07.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 7.08.2018. Kohtunikuabi Ülle Juhanson

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos:
Hüpoteek summas 1 300 000,00 krooni Aktsiaselts Eesti Krediidipank ?registrikood 10237832? kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 17.07.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 30.07.2008.Kohtunikuabi Helle Roosvalt

Kohtulik hüpoteek summas 33 376,00 eurot OÜ Citadele Leasing & Factoring ?registrikood 10925733? kasuks. 29.11.2016 kohtumääruse alusel sisse kantud 1.12.2016. Kohtunikuabi Aita Kastor

Enampakkumine toimub II järjekohal oleva hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Peale edukat enampakkumist CITADELE LEASING & FACTORING OÜ kasuks seatud hüpoteek ja keelumärge kuulub kustutamisele. Coop Pank AS kasuks seatud hüpoteek jääb kinnisasja koormama.

ENAMPAKKUMISE HUVILISEL PALUME ENNE EP REGISTREERIMIST ÜHENDUST VÕTTA KOHTUTÄITURI BÜROOGA.


Alghind: 45 270 euro(t).

Omanik: TARMO LUHALAID (isikukood 37803030284) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54089 ning tasuda tagatisraha 4 527 eurot Õnne Pajur, kohtutäitur arveldusarvele nr EE191010010126369016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.08.2020 17:00 oksjonil ID54089 osalemise eest. Kinnisvara: Optimisti tn 6, Kohila vald, Rapla maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.08.2020 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.06.2020 kell 14:00 ja lõpeb 04.08.2020 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.08.2020 kell 14:00 ja lõpeb 12.08.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: onne.pajur@taitur.just.ee või telefonil 48 94 435.
Menetluse nr: 179/2018/1320
Kohtutäitur Õnne Pajur
Tallinna mnt 30, 79512 Rapla
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Kerti Pool
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande number 1623680

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.