Kariste vkt 3, Vilivere küla, Kohila vald, Rapla maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kariste vkt 3, Vilivere küla, Kohila vald, Rapla maakond

Hetkehind: 33 750 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54092
alghind oksjonil: 33 750 €
tagatisraha: 3 375 €
aega alguseni: 25 p, 21 tundi, 54 minutit
registreerimise algus: 30.06.2020 kl 14:00
registreerimise lõpp: 06.08.2020 kl 14:00
oksjoni algus: 07.08.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 14.08.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 06.08.2020 kl 17:00
linn / vald: Kohila vald Vilivere küla
aadress: Kariste vkt 3
katastritunnus: 31703:005:0030
reg. osa nr: 917237

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.06.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Õnne Pajur avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
JÜRI KOKSER (37807250373) kuuluva kinnisasja asukohaga Rapla maakond, Kohila vald, Vilivere küla, Kariste vkt 3, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 917237, katastritunnusega 31703:005:0030. Kinnistu kogu suurus on 1678 m2.

Ehitisregistri andmetel asub kinnistul:
ABIHOONE, ehitisealune pind 25,3 m2
ERAMU, korruste arv 2, ehitisealune pind 84,2 m2

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Mercury Credit OÜ (12599137) ja kohtutäitur Õnne Pajur kasuks.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos:
Hüpoteek summas 30 000,00 eurot Mercury Credit OÜ (12599137) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumine toimub hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Peale edukat enampakkumist hüpoteek ja keelumärge kustutatakse.


Alghind: 33 750 euro(t).

Omanik: JÜRI KOKSER (isikukood 37807250373) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54092 ning tasuda tagatisraha 3 375 eurot Õnne Pajur, kohtutäitur arveldusarvele nr EE191010010126369016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.08.2020 17:00 oksjonil ID54092 osalemise eest. Kinnisvara: Kariste vkt 3, Kohila vald, Rapla maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.08.2020 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.06.2020 kell 14:00 ja lõpeb 06.08.2020 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.08.2020 kell 14:00 ja lõpeb 14.08.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: onne.pajur@taitur.just.ee või telefonil 48 94 435.
Menetluse nr: 179/2019/1384
Kohtutäitur Õnne Pajur
Tallinna mnt 30, 79512 Rapla
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Kerti Pool
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande number 1623707

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.