3 toaline korter Estonia pst 15-3, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

3 toaline korter Estonia pst 15-3, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond

Hetkehind: 18 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 55874
alghind oksjonil: 18 000 €
tagatisraha: 800 €
aega alguseni: 20 p, 2 tundi, 43 minutit
registreerimise algus: 18.09.2020 kl 11:00
registreerimise lõpp: 19.10.2020 kl 11:00
oksjoni algus: 20.10.2020 kl 11:00
oksjoni lõpp: 28.10.2020 kl 11:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 19.10.2020 kl 11:00
linn / vald: Kohtla-Järve linn
aadress: Ahtme linnaosa, Estonia pst 15
katastritunnus: 32205:001:0042
reg. osa nr: 918907

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Risto Kütt avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Natalja Oborina'le (isikukood 46809132214) kuuluv ja Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 918907, katastritunnus 32205:001:0042 kantud elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Estonia pst 15 (pindala 3803,0 m2) 613/32741 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi esemena eluruum nr 3, mille üldpind on 61,30 m2.
Käesolevat kinnisasja koormavad järgnevad kehtivad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:
III jagu:
1. Keelumärge käsutamise keelamiseks Capital Inkasso OÜ (registrikood 11553825) kasuks. KUULUB KUSTUTAMISELE PEALE EDUKAT ENAMPAKKUMIST.
IV jagu:
1. Hüpoteek summas 3 000,00 eurot Hüpoteeklaen OÜ (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. (Hüpoteegipidaja teatas, et hüpoteegiga tagatud nõue on täielikult tasutud).
Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.
Vara alghind on 18000 eurot. Alghinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse.


Alghind: 18 000 euro(t).

Omanik: Natalja Oborina (isikukood 46809132214) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55874 ning tasuda tagatisraha 800 eurot Risto Kütt, kohtutäitur arveldusarvele nr EE251010010124739017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.10.2020 11:00 oksjonil ID55874 osalemise eest. Kinnisvara: Ahtme linnaosa, Estonia pst 15, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakon“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.10.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.09.2020 kell 11:00 ja lõpeb 19.10.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 20.10.2020 kell 11:00 ja lõpeb 28.10.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Tutvumiseks palun eelnevalt helistada kohtutäiturile tel. 33 200 34. Kinnisasjaga tutvumine toimub kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee
Enampakkumine toimub elektrooniliselt www.oksjonikeskus.ee keskkonnas.
Menetluse nr: 072/2016/919
Kohtutäitur Risto Kütt
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3320034
E-post: risto.kytt@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Esindaja Lea Sajor
Telefon: 3320034
E-post: risto.kytt@taitur.just.ee
Teadaande number 1655249

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.