Elamumaa asukohaga Käokõrva tee 23, Kasemetsa küla
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Elamumaa asukohaga Käokõrva tee 23, Kasemetsa küla

Hetkehind: 26 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 55887
alghind oksjonil: 26 000 €
tagatisraha: 2 600 €
aega alguseni: 13 p, 4 tundi, 47 minutit
registreerimise algus: 16.09.2020 kl 20:30
registreerimise lõpp: 13.10.2020 kl 12:00
oksjoni algus: 13.10.2020 kl 14:00
oksjoni lõpp: 20.10.2020 kl 14:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 13.10.2020 kl 12:00
linn / vald: Saku vald Kasemetsa küla
aadress: Käokõrva tee 23
katastritunnus: 71806:001:0029
reg. osa nr: 4893702

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Maksime Perov-le kuuluv kinnisasi asukohaga Käokõrva tee 23, Kasemetsa küla.
Kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 4893702 (katastritunnus 71806:001:0029) Elamumaa 100%, Harju maakond, Saku vald, Kasemetsa küla, Käokõrva tee 23. Pindala 1063,0 m2.

Ehitisregistri andmetel asub kinnisasjal aiamaja ja kuur-kasvuhoone.

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos - Keelumärge käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Bigbank AS (registrikood 10183757) kasuks. 28.08.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 6.09.2018;
IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 35 000,00 eurot HLÜ Geldex Eesti (registrikood 14103465) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteek asub esimesel järjekohal. Sisse kantud 25.09.2017. 4.10.2017 kinnistamisavalduse alusel muudetud 11.10.2017;
IV jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 5 000,00 eurot HLÜ Geldex Eesti (registrikood 14103465) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteek asub teisel järjekohal. 4.09.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 25.09.2017.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 26 000 euro(t).

Omanik: Maksim Perov (isikukood 38208150279) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55887 ning tasuda tagatisraha 2 600 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.10.2020 12:00 oksjonil ID55887 osalemise eest. Kinnisvara: Käokõrva tee 23, Saku vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.10.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.09.2020 kell 20:30 ja lõpeb 13.10.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.10.2020 kell 14:00 ja lõpeb 20.10.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Lisainfo e-postilt: kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või telefoni teel: tel 684 0620 ja 5140382.
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Menetluse nr: 022/2019/2877
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1655571

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.