LEVION OÜ (registrikood 12194363) osa nimiväärtusega 1 556,00 eurot, 61% osakapitalist
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

LEVION OÜ (registrikood 12194363) osa nimiväärtusega 1 556,00 eurot, 61% osakapitalist

Hetkehind: 1 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 53196
alghind oksjonil: 1 000 €
tagatisraha: 100 €
aega alguseni: 6 p, 6 tundi, 3 minutit
registreerimise algus: 20.05.2020 kl 10:00
registreerimise lõpp: 02.06.2020 kl 10:00
oksjoni algus: 02.06.2020 kl 16:00
oksjoni lõpp: 09.06.2020 kl 16:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 02.06.2020 kl 10:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 19.05.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Aho Käesel (pankrotis) (isikukood 36908080028) pankrotihaldur Indrek Lepsoo avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
LEVION OÜ (registrikood 12194363) osa nimiväärtusega 1 556,00 eurot, 61% osakapitalist.

LEVION OÜ on 2011.a. asutatud äriühing, mille tegevusalaks on kinnisvaraalane vahendustegevus. 2018.a. majandusaasta aruandest nähtuvalt on varaks rahalised vahendid summas 11 064,00 eurot, aktiivne majandustegevus puudub. Kohustused moodustavad kokku 2 000,00 eurot, omakapital on 9 064,00 eurot.


Alghind: 1 000 euro(t).

Omanik: Aho Käesel (pankrotis) (isikukood 36908080028)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53196 ning tasuda tagatisraha 100 eurot Aho Käesel (pankrotis) arveldusarvele nr EE521010010117574014 (AS SEB Pank ). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.06.2020 10:00 oksjonil ID53196 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.06.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.05.2020 kell 10:00 ja lõpeb 02.06.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 02.06.2020 kell 16:00 ja lõpeb 09.06.2020 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info vara kohta haldurilt, e-post: indrek@pankrotihaldur.ee.
Menetluse nr: 2-20-419
pankrotihaldur Indrek Lepsoo
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Helen Friedemann
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1608688

Võimalikud häired oksjonikeskkonda sisenemisel 28.05.2020 23:00 - 29.05.2020 05:00

Katkestus Luminor pangalingiga autentimisel 01.06.2019 kell 9:30 - 13:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.