1/6 suurune mõtteline osa pärandvara ühisusest.
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/6 suurune mõtteline osa pärandvara ühisusest.

Hetkehind: 1 728 €

OKSJONI ANDMED      ID: 53227
alghind oksjonil: 1 728 €
tagatisraha: 172 €
aega alguseni: 16 p, 5 tundi, 55 minutit
registreerimise algus: 20.05.2020 kl 12:25
registreerimise lõpp: 12.06.2020 kl 13:30
oksjoni algus: 12.06.2020 kl 14:30
oksjoni lõpp: 22.06.2020 kl 15:30
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 12.06.2020 kl 13:30

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 20.05.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Aleksander Baikov'ile kuuluv 1/6 suurune mõtteline osa 28.06.2009.a. surnud Asta Leetla (isikukood: 42604142716) pärandvara ühisusest.

Kohtutäiturile teada olevalt kuulub Aleksander Baikov'ile kuuluva pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas
1. 1/6 suurune mõtteline osa kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2026604, asukohaga Tartu maakond, Nõo vald, Meeri küla, Paju-2, mille koosseisu kuulub 373/2948 kaasomandist. Kinnisasja üldpind on 37,30 m2.

2. 1/6 suurune mõtteline osa kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2026804, asukohaga Tartu maakond, Nõo vald, Meeri küla, Paju-IV, mille koosseisu kuulub 314/2948 kaasomandist. Kinnisasja üldpind on 31,40 m2.

3. 1/6 suurune mõtteline osa kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2027104, asukohaga Tartu maakond, Nõo vald, Meeri küla, Paju-VII, mille koosseisu kuulub 421/2948 kaasomandist. Kinnisasja üldpind on 42,10 m2.

4. 1/6 suurune mõtteline osa kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2305704, asukohaga Tartu maakond, Elva vald, Elva linn, Pargi tn 4-3, mille koosseisu kuulub 422/1876 kaasomandist. Kinnisasja üldpind on 42,20 m2.

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta puuduvad.

Pärandvara läks pärimisele viie kaaspärija vahel. Kohtutäiturile teada olevalt ei ole pärandvara inventuuri pärimismenetluse ajal läbi viidud.

PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.


Alghind: 1 728 euro(t).

Omanik: Aleksander Baikov (isikukood 37408034916) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53227 ning tasuda tagatisraha 172 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.06.2020 13:30 oksjonil ID53227 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.06.2020 kell 13:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.05.2020 kell 12:25 ja lõpeb 12.06.2020 kell 13:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 12.06.2020 kell 14:30 ja lõpeb 22.06.2020 kell 15:30. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral helistada kohtutäituri büroo töötaja Heldin Toomingas 56 694 883 või saata kiri heldin.toomingas@taituriabi.vilippus.ee.
Menetluse nr: 022/2012/8131
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Heldin Toomingas
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1609278

Võimalikud häired oksjonikeskkonda sisenemisel 28.05.2020 23:00 - 29.05.2020 05:00

Katkestus Luminor pangalingiga autentimisel 01.06.2019 kell 9:30 - 13:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.