1/4 suurune osa Väino Silmer pärandvara ühisusest
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/4 suurune osa Väino Silmer pärandvara ühisusest

Hetkehind: 3 675 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54049
alghind oksjonil: 3 675 €
tagatisraha: 183 €
aega alguseni: 4 p, 21 tundi, 7 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 26.06.2020 kl 17:00
registreerimise lõpp: 08.07.2020 kl 10:00
oksjoni algus: 15.07.2020 kl 10:00
oksjoni lõpp: 15.07.2020 kl 11:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 08.07.2020 kl 10:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 26.06.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Rannar Liitmaa avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tiina Silmer'ile (sünd: 20.01.1969.a.) kuuluv ¼ suurune osa 03.01.2012.a Väino Silmer (sündinud 12.04.1956.a.) pärandvara ühisusest (s.h. kõik pärandvara hulka kuuluvad õigused ja kohustused).

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu:
ühisomandisse kuuluv kinnisasi aadressil Sireli, Arkma küla, Türi vald, Järva maakond, registriosa nr 2122936, pindalaga 13373 m2.
Teise jakku on kantud kaaspärijad: ühisomanikud Tiina Silmer (isikukood 46901204919), Kristiine Silmer (isikukood 48809224919), Ringo Silmer (isikukood 39004264910), Raul Silmer (isikukood 39802034913).
Kinnisasja koormavad järgnevad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused:
III jagu 3. järjekoht: kaaspärijal Kristiine Silmeril (48809224919) on keelatud ühisomandis oleva kinnisasja käsutamine osaühing DOMINUS INKASSO (registrikood 11449068) kasuks. 20.03.2015 kohtutäituri Rocki Alberti avalduse alusel sisse kantud 1.06.2015. Peale edukat enampakkumist jääb keelumärge kehtima.

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta ning pärandvara inventuuri läbiviimise kohta kohtutäituril puudub.

PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.


Alghind: 3 675 euro(t).

Omanik: Tiina Silmer (isikukood 46901204919) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54049 ning tasuda tagatisraha 183 eurot Rannar Liitmaa, kohtutäitur arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.07.2020 10:00 oksjonil ID54049 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.07.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.06.2020 kell 17:00 ja lõpeb 08.07.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.07.2020 kell 10:00 ja lõpeb 15.07.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 442 4017; 5303 0464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.
Menetluse nr: 175/2011/1955
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri abi Kaja Teearu
Telefon: +372 442 9973
E-post: kaja.teearu@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1622393

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.